FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Doktorski študijski program Informacijska družba (DR)

POGOJI ZA VPIS

Razpis za vpis v doktorski študijski program Informacijska družba (3. stopnja) v študijskem letu 2017/18 je dostopen na tej povezavi

----------------------------------------------------------------------------------------

POZOR! Možnost sofinanciranja doktorskega študija v študijskem letu 2017/18 -> več informacij

Prijavni rok

Prijavni rok poteka od 1. 6. 2017 do 22. 9. 2017. 

Prijavni rok velja za vpis v 1. letnik in za vpis po merilih za prehode.

Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo po telefonu 07 37 37 884, po elektronski pošti referat@fis.unm.si ali osebno na Ljubljanski cesti 31A v Novem mestu.

Način prijave

Elektronsko prijavnico se odda prek spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/. 

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 22. septembra 2017. 

Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila, (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do 22. septembra 2017, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno do 27. septebra 2017 poslati po pošti do roka na naslov:

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603
8000 Novo mesto.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana do 27. septembra 2017.

Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati po pošti na naslov fakultete v zgoraj navedenem roku. 

Priloge k prijavi so sledeče:

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni. Vpis bo potekal od 26. do 30. septembra 2017.