FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Študentski svet

V torek, 22. novembra, so potekale študentske volitve za člane Študentskega sveta in predstavnike študentov v organih ter komisijah FIŠ. Volilna udeležba je bila solidna: odzvalo se je slabih 20% volilnih udeležencev, ki so izvolili novi sedemčlanski Študentski svet ter predstavnike v Upravnem odboru FIŠ, Senatu FIŠ ter štirih komisijah FIŠ. Novoizvoljeni predstavniki študentov FIŠ so:

Študentski svet FIŠ:

Predsednik ŠS FIŠ: Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS

Ostali člani:
Katja Velemirov, študentka 2. letnika, ISD-MAG
Valerij Grašič, študent 2. letnika ID-DR
Filip Pegan, študent 3. letnika ISD-UN
Žan Potokar, študent 3. letnika ISD-VS
Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS
Elizabeta Vovk Muška, študentka 3. letnika ISD-VS

Upravni odbor FIŠ:
Marko Jurman, študent 3. letnika ISD-VS

Senat FIŠ:
1. Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS
2. Žan Potokar, študent 3. letnika ISD-VS
3. Elizabeta Vovk Muška, študentka 3. letnika ISD-VS

Disciplinska komisija FIŠ:
Denis Bertole, študent 3. letnika ISD VS, član
Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS, namestnica član

Komisija za priznanja FIŠ:
Polona Ovnik, študentka 1. letnika ISD-VS

Etična komisija FIŠ:
Valentina Puc, študentka 3. letnika ISD-VS

Komisija za kakovost in evalvacije FIŠ:
Šejna Malanović, študentka 1. letnika ISD-VS

Komisija za študijske in študentske zadeve FIŠ:
Katja Velemirov, študentka 2. letnika, ISD-MAG

Akademski zbor FIŠ:
Valerij Grašič, predstavnik doktorskih študentov
Katja Velemirov, predstavnica magistrskih študentov
Filip Pegan, predstavnik študentov univerzitetnega programa ISD
Rok Bevc, predstavnik študentov visokošolskega programa RST
Denis Bertole, predstavnik študentov visokošolskega programa ISD
Žan Potokar, predstavnik študentov visokošolskega programa ISD
Elizabeta Vovk Muška, predstavnica študentov visokošolskega programa ISD
Marko Jurman, predstavnik študentov visokošolskega programa ISD

 

Študentski portal

Na spletni strani http://student.fis.unm.si/ lahko najdete pomembne novice za študente, študentski svet pa lahko tudi kontaktirate.