Business card

Full name for PRS:Faculty of Information Studies in Novo mesto
Short name for PRS:FIS
Official address:Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603
Zip code and city:8000 Novo mesto
Municipality:Novo mesto
Phone:+386 07 37 37 884
E-mail address:info@fis.unm.sireferat@fis.unm.si
Dean:prof. dr. Matej Makarovič
Registration number:3375650000
Tax number:SI54608821
Bank account:IBAN SI56 01100600 0026 989
BIC code of the Bank of Slovenia:BSLJSI2X
PIC code:985887728
Statistical region:Southeast Slovenia
Legal organizational form:Public institution
Activities SKD:P85.422 – Higher education

Katalog informacij javnega značaja

Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja (soglasje ministrstva)

“Prvi odstavek 2. člena ZDIJZ določa, da je namen zakona zagotoviti javnost in odprtost delovanja fakultete ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Posredovanje informacij javnega značaja je ena izmed zakonsko določenih nalog fakultete, zato je fakulteta dolžna zagotoviti tudi ustrezna sredstva in kader, ki takšne zahteve rešuje. Stremimo k temu, da višina stroškov dostopa ostaja v najnižjem možnem obsegu oziroma ne ovira, dejansko in nesorazmerno, izvrševanja te temeljne človekove pravice, zagotovljene tudi z drugim odstavkom 39. člena Ustave RS. Prosilca pred izdajo računa vedno opozorimo na plačilo stroškov. V primeru, da prosilec izrecno zahteva, mu mora fakulteta vnaprej sporočiti tudi višino stroškov, ki mu jih bo zaračunala za posredovanje informacij.”

Skip to content