FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

O FIŠ-u

O FIŠ

Osnovan: 2008.
Fakultet se sastoji od: 25 predavača i 9 djelatnika
Broj učenika: 214 studenata i 106 diplomanada
Knjižnica ima: 6819 knjižnične jedinice
Istraživanja i projekti u tijeku: 14 projekata
Osvojene nagrade: