FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Programi

Programi

Izvodimo pet studijskih programa računalstva i informatičke znanosti, a svi se temelje na bolonjskom sustavu obrazovanja. Programi informatičke znanosti omogućuju studentima redovit studij, dakle besplatni su za sve građane EU-a. Nastava se odvija na slovenskom (i ponekad engleskom) jeziku.

1. stupanj – preddiplomski studij

2. stupanj – diplomski studij

3. stupanj – poslijediplomski doktorski studij

Jeste li u potrazi za informacijama o studiju informatike? 

Dođite na otvorene dane fakulteta, gdje ćemo predstaviti svoje programe, način studija i upisa. I, naravno, odgovoriti na sva vaša pitanja. Otvoreni dani će se održati u konferencijskoj dvorani fakulteta.

- 12. 2. 2016 (u 10 i 16 sati)
- 13. 2. 2016 (u 10 sati) 
- 19. 5. 2016 (u 17 sati) 
- 16. 6. 2016 (u 17 sati) 
-  8. 9. 2016 (u 17 sati)