FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Poslijediplomski studij Informacijska družba

Razina (i tip) programa: 3. stupanj poslijediplomskog studija
Trajanje: 3 godine (6 semestara), 180 KB (kreditnih bodova)
Naziv diplomanda: doktor znanosti s področja informacijske družbe

Osnovni ciljevi programa

Cilj je doktorskog studija Informacijska družba omogućiti studentima da razviju svoj doprinos društvu uz pomoć svojega vrhunskog znanja i vještina iz područja društvenih znanosti, znanja o metodama društvenih istraživanja i znanja o informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji (IKT).

Nakon treće razine studenti će moći generirati nova znanja i doprinose na području informatike kroz svoj istraživački rad. Također će moći koordinirati kreativni radni proces u IT organizacijama, u ekonomiji, u javnoj upravi i nevladinim organizacijama.

Predmeti

Izbrana poglavja znanstvene metodologije

Izborni teoretski predmet

Seminar za dispozicijo (obvezni seminar)

Priprava dispozicije doktorske disertacije

Priprava doktorske disertacije

Seminar za disertacijo

Priprava doktorske disertacije

Novi pristopi k uporabi IKT v politično upravnih sistemih

Medorganizacijsko poslovanje

Nove paradigme informacijske družbe

Informacijski sistemi

Modeliranje in simulacija logističnih sistemov

Podatkovno rudarjenje

Teorija omrežij

Sodobne teorije v ekonomski sociologiji