FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Stručni studij Računalništvo in spletne tehnologije

Razina (i tip) programa: 1. stupanj preddiplomskoga stručnog studija
Trajanje: 3 godine (6 semestara), 180 KB (kreditnih bodova)
Stručni naziv diplomanta: diplomirani inženir računalništva VS

Osnovni ciljevi programa

Cilj je stručnog studija Računalništvo in spletne tehnologije educirati diplomande koji će biti u stanju riješiti većinu složenih pitanja iz područja računalstva i web-tehnologije. Studij je praktično orijentiran.

Nakon prve razine studenti će moći obavljati sve faze razvoja mrežnih i mobilnih aplikacija (dizajn, razvoj, lansiranje, prodaja i održavanje aplikacija). Moći će sudjelovati u kreativnom radnom procesu u IT organizacijama i osnivati vlastite razvojne tvrtke.

Nastavni plan

Program stručnog studija Računalništvo in spletne tehnologije obuhvaća sljedeće teme, znanja i vještine:

Predmeti

Uvod v informatiko

Uvod v programiranje

Uvod v algoritme

Matematika 1

Elektronsko komuniciranje in pismenost

Spletno programiranje 1

Računalniška omrežja

Operacijski sistemi

Matematika 2

Statistika 1

Informacijski sistemi

Baze podatkov in modeliranje podatkov

Uvod v kriptografijo in prostorsko geometrijo

Spletno programiranje 2

Življenjski ciklus razvoja spletne in mobilne aplikacije

Odkrivanje znanja v podatkih

Uporabniška izkušnja

ePravo

Izborni predmet 1

Izborni predmet 2

Raziskovalni praktikum

Informatizacija poslovnih procesov

Spletni in mobilni informacijski sistemi

Razvoj uporabniških vmesnikov

ePodjetništvo

Izborni predmet 3

Delovna praksa

Diplomska naloga

Metode analize omrežij

Poslovanje s paketi z odprto kodo

Aplikativna kriptografija

Geografski informacijski sistemi

Modeli procesov v organizaciji z UML

Vpliv informacijske tehnologije pri ePoslovanju

Ravnanje podjetja z informacijami in znanjem

Menedžment projektov

Razvoj programskih rešitev za mala podjetja

Osnove dokumentnih sistemov

Administracija podatkovnih baz

Informacijska družba

Poslovna etika

Iskanje zaposlitve

Komunikacijski trening

Spletno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Projekt razvoja spletnih in mobilnih rešitev

Visokozmogljivi računalniški sistemi

Uvod v modeliranje in simulacijo dogodkovnih in zveznih sistemov

Algoritmi v računalništvu