FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Sveučilišni studij Informatika v sodobni družbi

Razina (i tip) programa: 1. stupanj preddiplomskog sveučilišnog studija
Trajanje: 3 godine (6 semestara), 180 KB (kreditnih bodova)
Stručni naziv diplomanda: diplomirani družboslovni Informatik (UN)

Osnovni ciljevi programa

Cilj je sveučilišnog studija Informatika v sodobni družbi educirati diplomande o osnovnim znanjima i vještinama iz područja informatičke znanosti, širem znanju o metodama društvenih istraživanja i dobrom poznavanju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Studij kombinira praktično znanje s dobrim poznavanjem teorije i koncepta IKT.

Nakon prve razine studenti će moći sudjelovati u kreativnom radnom procesu u IT organizacijama i u tvrtkama, u tijelima državne uprave i nevladinim organizacijama. Također će moći nastaviti studij na drugoj, a kasnije na treći razini.

Nastavni plan

Program Informatika v sodobni družbi obuhvaća sljedeće tematike, znanja i vještine: