FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Instituti FIŠ-a

Na FIŠ-u generiramo nova znanja na tri instituta koji obavljaju temeljna i primijenjena istraživanja za stručnu javnost, gospodarstvo, državna tijela i lokalne vlasti, međunarodne institucije, nevladine organizacije i druge korisnike.

Laboratorij za sustave za podršku odlučivanju

U okviru ovog laboratorija pripremamo projekte financirane kroz potpore Europske unije, ministarstava i agencije Republike Slovenije, kao i razvojne projekte za industriju (komercijalni projekti).

Institut za procese i analize

Institut obavlja osnovne, primijenjene, eksperimentalne i stručne projekte i poslove za potrebe gospodarstva, državnih tijela, lokalne vlasti, međunarodnih institucija, nevladinih organizacija i drugih korisnika, kao i za stručnu javnost. Istraživački program instituta gradi i povezuje područja upravljanja i informatičke tehnologije te ih kombinira s drugim disciplinskim područjima.

Laboratorij za kompleksne sustave i znanosti o podacima

Glavni je cilj Laboratorija poticanje podatkovne tehnologije u svim njezinim aspektima, promicanjem izvrsnosti u temeljnim istraživanjima i obrazovanju. Naš rad kombinira statističke metode, algoritme za strojno učenje, teoriju grafova, metode vizualizacije te druge tehnologije podataka koje podržavaju prikupljanje, upravljanje, modeliranje i primjenu podataka. Laboratorij je trenutačno uglavnom usredotočen na sljedeće područje: računalna statistika, rudarenje podataka, teksta i mrežnih stranica te analiza mreže.