Obdobje poteka: 28. 02. 2022 – 27. 02. 2024

Financer projekta: Evropska unija, Evropska komisija

Številka projekta: KA220-SCH-2/21

Naziv projekta: Learn GREEN – Оutdoor STEM

Akronim projekta: GREEN&STEM

Razpis:  Erasmus+ 2021-2027: Razpis 2022 KA220-HED: Sodelovalna partnerstva na področju terciarnega izobraževanja

Vrsta projekta: pedagoški projekt

Koordinator projekta: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, vodja: izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska

Partnerji:

  • Osnovna Šola Vrhovci, Ljubljana, Slovenija
  • OOU “Naum Naumovski Borche”, Skopje, Severna Makedonija
  • Sojuz na istrazhuvachi na Makedonija – SIM, Skopje, Severna Makedonija
  • Colegio Virgen de la Rosa, Burgos, Španija

Opis projekta:

Namen tega projekta je spodbujati inovativne načine poučevanja STEM na prostem, zlasti za dekleta in prikrajšane otroke, stare od 8 do 16 let. Ta ciljna skupina je namreč premalo zastopana v STEM poklicih in zato jo želimo s tem projektom motivirati, da razmisli o poklicih, usmerjenih v STEM. Nedavne študije so pokazale, da so otroci bolj dovzetni za STEM predmete, zato želimo njihovo radovednost povečati z možnostmi, ki jih STEM ponuja. Hkrati želimo z načrtovanjem in izvajanjem premostiti vrzel med digitalnimi tehnologijami in resnično naravo kombinirane STEM dejavnosti: na spletu in na prostem. Tako ne bodo imeli le znanja, ampak bodo tudi opremljeni z veščinami za reševanje resničnih kompleksnih problemov, ki so potrebni v današnjem svetu. Druga znana težava je uporaba teoretičnega znanja v naravi. Za premagovanje tovrstnih težav si projekt prizadeva opredeliti težke teoretične naloge in ponuja različne izvedbe teorije v naravnem svetu. Z vodenjem mobilne aplikacije in z uporabo elementov igrifikacije za motivacijo, bodo učenci zlahka razumeli povezavo med teorijo in prakso.

Projekt ima štiri cilje:

  1. Ustvarjanje možnosti na prostem, na primer poti, da se šole in njihovi učenci vključijo v skupne dejavnosti za vadbo znanja STEM z uporabo digitalnih orodij, a zunaj tradicionalnih šolskih prostorov.
  2. Premostitev vrzeli med teorijo in prakso z uvajanjem izobraževalnih izkušenj in interdisciplinarnih pristopi k reševanju resničnih izzivov. Če se učence nagovarja z resničnimi izzivi, jim to pomaga razumeti pomembnost STEM znanja v vsakodnevnih dejavnostih.
  3. Prilagodljivo in vključujoče e-orodje. E-orodje bo ponudilo učiteljem in učencem opis različnih možnosti za vadbo STEM v naravi. Sestavljeno bo iz e-gradiv in prosto dostopne mobilne aplikacije, ki bo pomagala pri odkrivanju dejavnosti in zunanjih STEM poti za različne starosti učencev in interesov.
  4. Povečati motivacijo deklet in prikrajšanih otrok za sodelovanje v dejavnostih STEM.

Vsaka osnovna šola bo razvila dve poti ali skupaj šest, vključno z dejavnostmi STEM na vsaki od poti. Vsi partnerji bodo razvili GREEN&STEM e-orodja (e-učni prostor) z opisom vseh dejavnosti in poti za vse starosti. E-orodje, ki bo preprosto za uporabo, bo digitalna zbirka za znanost na prostem in dejavnosti STEM s posebnim poudarkom na dekleta in prikrajšane otroke. GREEN&STEM e-orodje bo osnova za razvoj mobilne aplikacije. Pripravljen bo vodič za STEM učitelje na prostem (prostor za e-učenje) za vključitev učencev v dejavnosti STEM. Postavljena bo spletna stran projekta, stran na Facebooku in kanal na YouTube portalu, organizirani bodo dogodki za promocijo rezultatov projekta.

Uradna spletna stran projekta.

FIŠ_erasmus logo
Skip to content