Akademske izmenjave

Objavljen je bil Razpis za izmenjavo delavcev z namenom izvajanja pedagoških aktivnosti (STA) Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021. Prijavnico najdete na tej povezavi. Rok prijave je do 30. septembra 2020. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.

Predavatelji se lahko vključijo v program Erasmus+ mobilnost učnega osebja (»Mobility for teaching assignments − STA«), znotraj katerega izvajajo pedagoške obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini, s katero pred začetkom obdobja mobilnosti tudi uskladijo program predavanj. Akademske izmenjave trajajo od 2 delovnih dni do 2 mesecev.

Z akademskimi izmenjavami omogčamo visokošolskim zavodom boljšo in obsežnejšo vsebino predavanj in s tem spodbujamo izmenjavo strokovnega znanja ter izkušenj o pedagoškem delu. Pri tem se oblikujejo nove in krepijo že obstoječe povezave med visokošolskimi zavodi. Mobilnost učnega osebja pa hkrati omogoča študentom, ki se ne morejo sami udeležiti mednarodne izmenjave, da pridobijo znanje in izkušnje akademskega osebja iz visokošolskih zavodov iz drugih evropskih držav.

Pogoj za akademsko izmenjavo

Kandidati, ki se želijo vključiti v program mobilnosti (predvsem velja za Erasmus+), morajo biti zaposleni ali člani akademskega zbora FIŠ.

Vsi dokumenti ERASMUS+ programa se nahajajo na spletni strani www.erasmusplus.si.