Izmenjave zaposlenih

Objavljen je bil Razpis za izmenjavo delavcev z namenom usposabljana (STT) za študijsko leto 2020/2021. Prijavnico najdete na tej povezavi. Rok prijave je do 30. septembra 2020. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.  

Mednarodne izmenjave so namenjene vsem strokovnim delavcem fakultete, da se udeležijo usposabljanja v podjetju ali organizaciji, kot je visokošolska organizacija v drugi sodelujoči državi. Uspodabljanje lahko poteka v obliki začasne prestavitve osebja na drugo delovno mesto, sheme opazovanja služb („job shadowing”), študijskega obiska, delavnic, konference … Tovrstna izmenjava traja od 2 delovnih dni do 2 mesecev.

Mendarodne izmenjave strokovnih delavcev omogočijo zaposlenim, da pridobijo izkušnjo dobrih praks v tujini, novo znanje in praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj. S tem tudi krepijo sodelovanje med visokošolskimi organizacijami partnericami.

Seznam lokacij, ki organizirajo tedne izmenjave strokovnega osebja (Staff mobility week).

Vsi dokumenti ERASMUS+ programa se nahajajo na spletni strani www.erasmusplus.si.