Mobilnosti za usposabljanje

Objavljen je bil Razpis za izmenjavo delavcev z namenom usposabljana (STT) za študijsko leto 2021/2022. Prijavnico najdete na tej povezavi. Rok prijave je do 30. septembra 2021. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.  

Mednarodne izmenjave so namenjene vsem strokovnim delavcem fakultete, da se udeležijo usposabljanja v podjetju ali organizaciji, kot je visokošolska organizacija v drugi sodelujoči državi. Uspodabljanje lahko poteka v obliki začasne prestavitve osebja na drugo delovno mesto, sheme opazovanja služb („job shadowing”), študijskega obiska, delavnic, konference … Tovrstna izmenjava traja od 2 delovnih dni do 2 mesecev.

Mendarodne izmenjave strokovnih delavcev omogočijo zaposlenim, da pridobijo izkušnjo dobrih praks v tujini, novo znanje in praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj. S tem tudi krepijo sodelovanje med visokošolskimi organizacijami partnericami.

Seznam lokacij, ki organizirajo tedne izmenjave strokovnega osebja (Staff mobility week).

Vsi dokumenti ERASMUS+ programa se nahajajo na spletni strani www.erasmusplus.si.

Sodelovanje z Gaza University, Palestina (2019 – 2022)

V okviru programa Erasmus+ KA107 na FIŠ izvajamo projekt mobilnosti v sodelovanju z GU (Gaza University), Palestina. V okviru projekta bomo izvedli gostovanja dveh sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu v Palestini, dveh sodelavcev Gaza University ter dveh študentov Gaza University v Sloveniji.

Aktualni razpis za projekt KA107 – Gaza University

Utrinki Erasmus mobilnosti za usposabljanje

Strokovna sodelavka Nataša Lisec se je v tednu od 11. 7. do 15. 7. 2016 udeležila Regent’s Erasmus+ Staff training weeka na Regent’s University London v Veliki Britaniji.

Kot je v poročilu po opravljeni izmenjavi zapisala, gre za zasebno, neprofitno univerzo, ki ima kampus v Regent’s parku, praktično v centru Londona (zraven Madame Tussauds). »Univerza je zelo fokusirana na študente. Ima okoli 3000 študentov, ki večinoma prihajajo iz tujine, le 20 odstotkov je Britancev. Šolnina znaša 16.000£ na letnik, od študentov pa pričakujejo znanje več tujih jezikov, vsaj 75-odstotna prisotnost na vseh predavanjih ter da en letnik opravijo na eni od njihovih partnerskih univerz v tujini,« je zapisala.

Na univerzi so Erasmus staff week organizirali prvič, udeležilo pa se ga je 50 udeležencev iz 17 držav s celega sveta. Organizirani sta bili dve delavnici dnevno. »Vse delavnice so bile zastavljene zelo interaktivno in od vseh udeležencev se je pričakovala aktivnost, prispevek k delu tako, da se doseže želeni uspeh. Zaželena je bila uporaba socialnih omrežij. Celotna izkušnja je bila res čudovita in koristna. Izmenjava izkušenj, sprememba okolja, novi kontakti, … Priporočam vsakemu, ki ima možnost, da se udeleži Erasmus+ mobilnosti,« je ob zaključku zapisala Nataša Lisec.

V obdobju od 2. 8. do 6. 8. 2021 je bila doc. dr. Katarina Rojko v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti v Palermu, kjer se je udeležila izobraževanja “Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs Masterclass”.

Doc. dr. Katarina Rojko je po povratku iz mobilnosti povzela, da je bilo izobraževanje zelo koristno, saj ima določeno število študentov učne težave, ki jih ne prepoznamo in jim ne znamo pomagati, v kolikor se o tem ne izobrazimo. Pridobljeno znanje ji bo tako zelo koristilo pri nadaljnjem pedagoškem delu in tudi pri strokovnem delu prodekanje za izobraževanje.