V četrtek, 15. decembra 2022, je Mirko Talajić uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »The dynamic of employee population of different characteristics in principal – agent model based relationship with the employer / Dinamika zaposlenega prebivalstva z različnimi značilnostmi v glavnem – agentskem modelu, ki temelji na razmerju z delodajalcem«

Komisijo za zagovor sta sestavljala prof. dr. Blaž Rodič in dr. Ilko Vrankić.

Doktorsko disertacijo je izdelal pod mentorstvom izr. prof. dr. Roberta Kopala in somentorstvom izr. prof. dr. Zorana Levnajića ter doc. dr. Lea Mršića.

Povzetek doktorske disertacije:

V današnjem času je dinamika sprememb takšna, da moramo najti inovativne in kreativne načine za obvladovanje sprememb, a se tudi prilagajati pogostosti teh sprememb. Dinamika sprememb v vedenju ljudi, njihovem odnosu do dela in kaj jih motivira, so postale glavne preokupacije vodilnih v organizaciji, ki se zavedajo, da kakovostno vodenje ljudi in njihova motivacija naredijo organizacijo učinkovitejšo in nenazadnje uspešnejšo na trgu. Ključno je zavedanje, da strategija upravljanja z ljudmi ne more biti enaka za vse, ampak jo je treba prilagoditi različnim vrstam zaposlenih. Zato so v doktorski disertaciji vsi zaposleni v organizaciji razdeljeni na tri tipe, ki so si vsi homogeni po stopnji zavzetosti za organizacijo, odnosu do dela in motivaciji. Z definiranjem funkcij uporabnosti in plačila za vsako vrsto zaposlenih se modelira vedenje vsake vrste skozi čas (dolgoročno in kratkoročno). Proces modeliranja in analize rezultatov je podprt z uporabo osnovnih principov teorije iger, evolucijske teorije iger in dinamike replikatorja. Dobljeni rezultati kažejo, da se lahko organizacija, če pozna izhodiščno populacijsko strukturo svojih zaposlenih, pravočasno odloči in usmeri gibanje strukture k želenemu stabilnemu stanju, kjer so stroški optimalni. Razvit metodološki okvir odpira številne možnosti, vključno z dodajanjem novih spremenljivk, za razširitev modela, kar posledično odpira možnost podrobnejših analiz in konkretnejših usmeritev pri sprejemanju še boljših odločitev, ki se odražajo v boljših organizacijskih rezultatih.

Iskrene čestitke 11. doktorju znanosti na FIŠ!

Skip to content