asist. dr. Cristian Gangaliuc

Govorilne ure: po dogovoru

Raziskovalno delo asist. dr. Cristiana Gangaliuca je osredotočeno na inovacije in madnarodno vrednostno verigo kot del regionalne razvojne teorije. 

————————————–

His research is focused in the field of Innovation and International Value Chain as a part or Regional Development Theories. Cristian’s educational background is in Data Analysis and Research Design in Social Sciences, as well as in Political Sciences, acquired in Cluj-Napoca, Romania. The field of expertise include sociological methodology, political theory, analysis of public policy and political parties’ behaviour.

2. letnik

Teorije informacijske družbe

Predmet na temeljni ravni obravnava informacijsko družbo in jo postavi v kontekst splošnega družbenega življenja ter kulturne, ekonomske in politične sfere. Študentje spoznajo sestavne elemente in načela delovanja informacijske družbe, z omrežji, sistemi in tehnologijo. Primerjajo značilnosti sodobne informacijske družbe s prejšnjimi družbenimi strukturami, predvsem glede na klasično modernost in industrijsko družbo. Pri predmetu opravljajo tako eksperimentalne kot seminarske vaje, kjer s študijami primerov in seminarsko nalogo oziroma z več krajšimi nalogami poglobijo znanje. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Teorije informacijske družbe

Predmet na temeljni ravni obravnava informacijsko družbo in jo postavi v kontekst splošnega družbenega življenja ter kulturne, ekonomske in politične sfere. Študentje spoznajo sestavne elemente in načela delovanja informacijske družbe, z omrežji, sistemi in tehnologijo. Primerjajo značilnosti sodobne informacijske družbe s prejšnjimi družbenimi strukturami, predvsem glede na klasično modernost in industrijsko družbo. Predmet izpostavi tudi vprašanje moči in nadzora nad informacijskimi sistemi ter njihov vpliv na delovanje družbe. Pri predmetu opravljajo tako eksperimentalne kot seminarske vaje, kjer s študijami primerov in seminarsko nalogo oziroma več krajših nalog poglobijo znanje. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Fundraising

Finančna sredstva so osnova za zagon posla in predmet govori prav o tem – kako pridobiti sredstva za razvoj projektov. Možnosti je več, saj obstaja kar nekaj skladov in programov, ki razpisujejo sredstva za RR projekte (Okvirni program, Eureka, Competitiveness and Innovation Programme, Evropski strukturni skladi, nacionalni razpisi: MVŠZT, ARRS, MG in TIA). Pri tem lahko sodelujemo tudi z drugimi partnerji kot so posamezniki, podjetja, fundacije, neprofitne organizacije, država. Predmet predstavi sam proces priprave projekta in projektne dokumentacije ter osnove administrativno-finančnega vodenja projekta. Na koncu študentje znajo pripraviti projekt za prijavo na programe/sklade EU, kar pokažejo skozi pripravo in predstavitev lastnega projekta. Povezava na učni načrt.

Skip to content