doc. dr. Jelena Klisara

E-mail: jelena.klisara@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru


V letu 2007 je diplomirala na Naravoslovno-matematični fakulteti Univerze v Novem Sadu (Srbija), smer Matematika financ. Doktorski študij matematike je uspešno zaključila na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2016 zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom “Grafovski pristop za analizo kompleksnih omrežij”.

Dosedanje pedagoške izkušnje je pridobila na:

  • Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, pri predmetih: Osnove matematične analize, Diskretne strukture in Linearna algebra,
  • Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, pri predmetih: Matematika 1 in 2, Metode kvantitativne analize, Statistika 1 in 2,
  • Fakulteti za ekonomijo in inženirski management v Novem Sadu pri predmetu Poslovna matematika.

Kot koordinatorka tutorstva je bila na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL in Fakulteti za informacijske študje v NM zadolžena za vzpostavitev in koordinacijo sistema tutorstva.

Na osnovi ocen študentov ter ocen in mnenja vodstva Fakultete za računalništvo in informatiko, je leta 2017 prejela Priznanje fakultete za uspešno pedagoško delo, leta 2016 pa nagrado Naj asistentka. Leta 2015 je od Fakultete za informacijske študije prejela Priznanje fakultete za dosežke na izobraževalnem področju.

Znanstveno raziskovalno delo opravlja kot aktivni član Laboratorija za matematične metode v računalništvu in informatiki (FRI UL) ter Laboratorija za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti (FIŠ UNM). Njeno raziskovalno delo zajema: uporabo teorije grafov za reševanje problemov na področju analize velikih omrežij ter matematično modeliranje in statistično analizo kompleksnih omrežij.

1. letnik

Statistika 1

Pri predmetu Statistika 1 študenti spoznajo proces statistične obdelave podatkov (npr. obdelava anketnih vprašalnikov). Vzorec, spremenljivka, vprašalnik, aritmetična sredina, mediana, koeficient korelacije, časovne vrste so le nekateri od pojmov, ki jih aktivno uporabljajo pri samem predmetu. Za osnovno statistično obdelavo podatkov študentje na vajah v računalniški učilnici uporabijo sodobna programska orodja (SPSS …), ki omogočajo analizo zbranih podatkov. Pripravijo tudi projekt, ki obravnava konkreten statistični problem. Povezava na učni načrt.

 

1. letnik

Napredna statistika

Pri predmetu Napredna statistika študenti spoznajo osnovne in napredne metode analize podatkov in poizvedovanja v podatkih ter raziskovalne metode, postopke in procese. Cilj predmeta je, da so študenti sposobni samostojne izvedbe kvantitativne raziskave in analize podatkov z uporabo ustreznih statističnih metod in modelov s pomočjo primerne programske opreme. Študenti so sposobni uporabiti izbrane metode in tehnike kvantitativnega raziskovanja na višjem nivoju ter pridobijo znanje o uporabi osnovne programske opreme za kvantitativno analizo. Povezava na učni načrt.

Skip to content