doc. dr. Kenny Štorgel

E-mail: kenny.storgel@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 53598

Leta 2017 je diplomiral na Univerzi na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v Kopru. Leta 2019 je končal magisterij Matematične znanosti prav tako na UP FAMNIT. Na UP FAMNIT je od oktobra 2019 tudi doktorski študent smeri Matematične znanosti, ter je mladi raziskovalec in asistent na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Njegovi raziskovalni interesi so strukturna, algoritmična in kromatična teorija grafov.

In 2017 he graduated at the University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies (UP FAMNIT) in Koper. In 2019 he finished his masters studies Mathematical Sciences at UP FAMNIT. Since October 2019, he is a doctoral student at UP FAMNIT and he is also a young researcher and teaching assistant at the Faculty of Information Studies in Novo mesto. His research interests involve structural, algorithmic and chromatic graph theory.

1. letnik

Uvod v programiranje

Uvod v programiranje je predmet, kjer se študentje naučijo zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v računalniški program z uporabo programskega jezika Java. Predmet omogoča tudi razumevanje osnovnih računalniških sistemov in arhitektur, študente spodbuja k logičnemu mišljenju ter razdelitvi večjega problema na več manjših in obvladljivih. Na predavanjih in vajah študentje rešujejo konkretne probleme in tako pridobijo veščine programiranja. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Uvod v programiranje

Uvod v programiranje je predmet, kjer se študentje naučijo zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v računalniški program z uporabo programskega jezika Java. Predmet omogoča tudi razumevanje osnovnih računalniških sistemov in arhitektur, študente spodbuja k logičnemu mišljenju ter razdelitvi večjega problema na več manjših in obvladljivih. Na predavanjih in vajah študentje rešujejo konkretne probleme in tako pridobijo veščine programiranja. Povezava na učni načrt.

Matematika 1

Pri predmetu so predstavljeni osnovni pojmi matematične analize, kot so zaporedja, vrste, funkcije, odvodi in integrali. Z reševanjem konkretnih primerov na predavanjih in vajah študentje osvojijo naštete matematične pojme ter spoznajo glavne metode reševanja povezanih matematičnih problemov, razvijejo pa tudi logično sklepanje, se naučijo oceniti velikostni red rezultata ter razvijejo sposobnost natančnega izražanja in pisanja. Študentje spoznajo tudi najsodobnejše računalniške programe za reševanje matematičnih problemov (Mathematica, Sage). Tako razvijejo sposobnost pretvorbe matematičnih metod v algoritem in izvajanje tega algoritma v primernem računalniškem okolju. Povezava na učni načrt.

 

1. letnik

Diskretna matematika

Študenti bodo pri predmetu Diskretna matematika spoznali zahtevnejše pojme in principe diskretne matematike, sposobni bodo prepoznati praktične probleme in jih reševati z orodji diskretne matematike ter razumeli poglavitne izreke kombinatorike in teorije grafov. Študenti se bodo naučili naprednih kombinatoričnih metod in njihove uporabe v praksi, spoznali bodo pojme teorije grafov in sposobnost njihove uporabe pri modeliranju realnih problemov ter razumeli formalne matematične dokaze in poznavanje različnih pristopov dokazovanja. Povezava na učni načrt.

 
Skip to content