asist. Žiga Primc / Tch. Asst. Žiga Primc

E-mail: ziga.primc@evidentium.si 

Govorilne ure: po dogovoru

Žiga Primc, mag., je licencirani detektiv, certificirani etični heker (CEH)pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ter doktorski študent na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Magistriral je na področju informacijske varnosti, v svojem podjetju pa se večinoma ukvarja s preiskovanjem vdorov v organzacije, iskanje informacij z uporabo OSINT za svoje naročnike in izvajajanjem penetracijskih testov ter sistemskih varnostnih pregledov. Izvaja tudi praktična izobraževanja v organizacijah, ki delujejo v različnih gospodarskih sektorjih, zdravstvu in tudi energetiki.
 
Žiga Primc, MA, is a licensed detective, certified ethical hacker (CEH), authorized person for personal data protection and a doctoral student at the Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor. He has a master’s degree in information security, and in his company he mainly deals with investigating intrusions into organizations, finding information using OSINT for his clients, and performing penetration tests and system security reviews. He also conducts practical training in organizations operating in various economic sectors, healthcare and energy.

1. letnik

Kibernetska varnost

Predmet Kibernetska varnost študente seznani s celovitim procesom zagotavljanja varnosti v kibernetskem prostoru. Študenti se naučijo uporabljati sodobne varnostne tehnologije za varno poslovanje v kibernetskem prostoru, analizirati stanje in oceniti varnostna tveganja, narediti varnostni načrt za celovito upravljanje kibernetske varnosti ter upoštevati etične in pravne vidike za zagotavljanje skladnosti pri izvajanju kibernetsko varnostnih postopkov. Povezava na učni načrt.

 

1. letnik

Varnost elektronskega poslovanja

Predmet Varnost elektronskega poslovanja študente seznani z elektronskim poslovanjem (infrastrukturna podpora, simetrični in asimetrični tajnopisni sistemi) ter z osnovami varnosti elektronskega poslovanja in informacijskih sistemov (načrtovanje in razvoj varnih sistemov e-poslovanja). Predstavi tudi organizacijske, pravne in etične vidike elektronskega poslovanja. Študentje pripravijo seminarsko nalogo in pokažejo svoje znanje uporabe sodobne varnostne tehnologije pri elektronskem poslovanju, sposobnosti analize stanja in ocene varnostnih tveganj, da lahko pripravijo varnostni načrt za celovito upravljanje informacijske varnosti. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Varnost posameznikov v kibernetskem prostoru

Predmet Varnost posameznikov v kibernetskem prostoru se osredotoča na posameznika, kibernetski prostor in kibernetsko varnost. Pobližje spoznamo sodobno tehnologijo v kibernetskem prostoru, njeno uporabo in nevarnosti za uporabnike. Študent pridobi predmetno-specifične kompetence identifikacije kibernetskih varnostnih tveganj z vidika posameznika in znanje za izvedbo zaščite na osnovi identificiranih tveganj. Povezava na učni načrt.

Kibernetska varnost

Predmet Kibernetska varnost študente seznani s celovitim procesom zagotavljanja varnosti v kibernetskem prostoru. Študenti se naučijo uporabljati sodobne varnostne tehnologije za varno poslovanje v kibernetskem prostoru, analizirati stanje in oceniti varnostna tveganja, narediti varnostni načrt za celovito upravljanje kibernetske varnosti ter upoštevati etične in pravne vidike za zagotavljanje skladnosti pri izvajanju kibernetsko varnostnih postopkov. Povezava na učni načrt.

Skip to content