doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak

E-mail: alenka.pandiloska()fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 31246

Izobrazba

2016 Doktor Sociologije, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

2009 Magistrica medkulturnih znanosti, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

2007 Univerzitetni diplomirani politolog, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve

od oktobra 2020: znanstvena sodelavka, Fakulteta za Informacijske študije Novo mesto in Fakulteta za uporabne družbene šudije Nova Gorica

2018 – 2020: znanstvena sodelavka, Fakulteta za Informacijske študije Novo mesto

2016 – 2018: Projektni manager, ePrvak d.o.o

2009 – 2015: Mladi raziskovalec, Iskra Zaščite d.o.o

2008 – 2009: Vodja projektne pisarne;  Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto                  

Štipendije

2009 – 2015: Mladi raziskovalec iz gospodarstva; SPIRIT Slovenija. Operation part financed by the European Union, European Social Fund. Operation implemented in the framework of the Operational Programme for Human Resources Development for the Period 2007-2013, Priority axis 1: Promoting entrepreneurship and adaptability, Main type of activity 1.1.: Experts and researchers for competitive enterprises.

Projekti in svetovanja

 • Danube Transnational Programme

2020 – 2022 MELIA Observatory; Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy; Finančni manager

2018 – 2021: KnowING IPR; Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management, Finančni manager

2017 – 2019: InnoHPC; High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region

 • Erasmus+

2017 – 2020: SME/HPC; Enabling SMEs to gain competitive advantage from the use of HPC

2017 – 2019: BitPAl; Boosting Innovation in Curricula Development of IT Programs in Palestine – Capacity Building in the field of Higher Education

2017 – 2020 Jean Monnet Centre of Excellence Technology and Innovations in Regional Development for Europe 2020

 • Evropski sklad za regionalni razvoj

2017 – 2022: Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT); Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • ARRS

2011 – 2014: L7-4119; Omrežja soavtorstev slovenskih raziskovalcev: teoretična analiza in razvoj uporabniškega vmesnika za vizualizacijo, aplikativni raziskovalni program

2008 – 2010: V5-0417; Regionalizacija in slovenski izobraževalni sistem – družbeni in upravni vidiki

2008 – 2010: V5-0461; Vloga medobčinskega sodelovanja pri učinkovitejši investicijski dejavnosti občine, ciljni raziskovalni project, team member

 • Projekti za podjetja

2018: Projektni vaučer  (SPIRIT) za Tabakum d.o.o.

2018: Procesne izboljšave  (SPIRIT) za Sten d.o.o.

2017: Projektni vaučer (SPIRIT) za Maremico d.o.o.

2017: P2 2017, Spodbude za zagon inovativnih podjetij (Slovenski podjetniški sklad) za ePrvak d.o.o.

 • Svetovanje

2017: Koordinator horizontalne IKT mreže v SRIP Turizem (SRIP Smart Cities and Communities)

Objave

PANDILOSKA JURAK, Alenka. The importance of high-tech companies for EU economy: overview and the EU grand strategies perspective. Research in social change, 2020, vol. 12, iss. 3, str. 32-52

Pandiloska Jurak, Alenka. Public policy instrument evaluation in service of enabling grand strategy discourse: case of Horizon 2020 key indicators. Research in social change, 2019, vol. 11, iss. 2, pg 97-121

Pandiloska Jurak, Alenka, PINTERIČ, Uroš. Assessment of municipalitiesʼperformances in Slovenia. Transylvanian review of administrative sciences, no. 35 E, pg. 121-137

Pandiloska Jurak, Alenka. Local economic normative and human resource activities analysis. In: Public administration in times of crisis: presented papers from the 18th NISPAcee Annual Conference: Warsaw, Poland, 12-14 May, 2010. Warsaw: NISPAcee. 2010

Pandiloska Jurak, Alenka. Local economic normative and human resource activities analysis in practice. Innovative issues and approaches in social sciences, 2010, vol. 3, no. 3, pg. 29-49.

Pandiloska Jurak, Alenka. State: homogenous or heterogenous actor in policy networks. V: PANDILOSKA JURAK, Alenka (ur.), PINTERIČ, Uroš (ur.). Contemporary world between freedom and security. Ljubljana: Vega. 2010, pg. 364-375.

Pandiloska Jurak Alenka (ed), Pinterič (ed), Uroš. Analiza lokalnih ekonomskih, normativnih in kadrovskih aktivnosti. Ljubljana: Vega, 2010.

Pandiloska Jurak Alenka (ed), Pinterič, Uroš (ed). Contemporary world between freedom and security. Ljubljana: Vega, 2010.

Pinterič, Uroš (ed), Iancu, Diana Camelia (ed), Pandiloska Jurak, Alenka (ed). Odsevi globalne negotovosti = Global instability reflections. Ljubljana: Vega, 2009.

Pandiloska Jurak, Alenka, Pinterič, Uroš. Stakeholders in public sector at the local level in Slovenia. In: L’azienda e i suoi stakeholder. Udine: Università degli Studi. 2009

Pandiloska Jurak, Alenka. Menedžment človeških virov v javnem sektorju = Human resouce management in public sector. Raziskave in razprave, 2008, vol. 1, no. 1-3, pg. 63-88.

Education

2016 PhD in Sociology from School of Advanced Social Studies. Dissertation title: The significance of social networks for the high-tech enterprises when entering foreign markets

2009 MA in Intercultural Management from School of Advanced Social Studies

2007 B.A. in Policy Science from Faculty of Social Science, University of Ljubljana

Employment

Since oct. 2020: Assistant professor, Faculty of Information studies in Novo mesto and School of Advanced Social Studies

2018 – 2020: Assistant professor, Faculty of Information studies in Novo mesto

2016 – 2018: Project Manager, ePrvak d.o.o

2009 – 2015: Junior Researcher, Iskra Zaščite d.o.o

2008 – 2009: Project Manager, Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto                  

Fellowships

2009 – 2015: Ph.D. fellowship in business sector by Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia. Operation part financed by the European Union, European Social Fund. Operation implemented in the framework of the Operational Programme for Human Resources Development for the Period 2007-2013, Priority axis 1: Promoting entrepreneurship and adaptability, Main type of activity 1.1.: Experts and researchers for competitive enterprises.

Research grants and consultancy

 • Danube Transnational Programme

2020 – 2022 MELIA Observatory; Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy; Financial manager, member of lead partner team

2018 – 2021: KnowING IPR; Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management, Financial manager, member of lead partner team

2017 – 2019: InnoHPC; High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region, member of lead partner team

 • Erasmus+

2017 – 2020: SME/HPC; Enabling SMEs to gain competitive advantage from the use of HPC, member of consortium member team

2017 – 2019: BitPAl; Boosting Innovation in Curricula Development of IT Programs in Palestine – Capacity Building in the field of Higher Education, member of consortium member team

2017 – 2020 Jean Monnet Centre of Excellence Technology and Innovations in Regional Development for Europe 2020, team member

 • European Regional Development Fund

2017 – 2020: Consortium for Technology Transfer from PRO to Economy (CTT); The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

 • ARRS

2011 – 2014: L7-4119; Omrežja soavtorstev slovenskih raziskovalcev: teoretična analiza in razvoj uporabniškega vmesnika za vizualizacijo, team member

2008 – 2010: V5-0417; Regionalizacija in slovenski izobraževalni sistem – družbeni in upravni vidiki team member

2008 – 2010: V5-0461; Vloga medobčinskega sodelovanja pri učinkovitejši investicijski dejavnosti občine, , team member

 • Grants for Bussinesses

2018: Process Optimizations (SPIRIT) for Tabakum d.o.o.

2018: Process Optimizations (SPIRIT) for Sten d.o.o.

2017: Project Vaucher (SPIRIT) for Maremico d.o.o.

2017: P2 2017, Spodbude za zagon inovativnih podjetij (Slovenski podjetniški sklad) for ePrvak d.o.o.

 • Consultancy

2017: Coordinator Horizontal ICT network vr. SRIP Turism (SRIP Smart Cities and Communities)

Teaching experience

Since 2018 BsC and BA programme in management of change, Noprofit management

Since 2019 BsC and BA programme public policy and public finance formulation

Publications

PANDILOSKA JURAK, Alenka. The importance of high-tech companies for EU economy: overview and the EU grand strategies perspective. Research in social change, 2020, vol. 12, iss. 3, str. 32-52

Pandiloska Jurak, Alenka. Public policy instrument evaluation in service of enabling grand strategy discourse: case of Horizon 2020 key indicators. Research in social change, 2019, vol. 11, iss. 2, pg 97-121

Pandiloska Jurak, Alenka, PINTERIČ, Uroš. Assessment of municipalitiesʼperformances in Slovenia. Transylvanian review of administrative sciences, no. 35 E, pg. 121-137

Pandiloska Jurak, Alenka. Local economic normative and human resource activities analysis. In: Public administration in times of crisis: presented papers from the 18th NISPAcee Annual Conference: Warsaw, Poland, 12-14 May, 2010. Warsaw: NISPAcee. 2010

Pandiloska Jurak, Alenka. Local economic normative and human resource activities analysis in practice. Innovative issues and approaches in social sciences, 2010, vol. 3, no. 3, pg. 29-49.

Pandiloska Jurak, Alenka. State: homogenous or heterogenous actor in policy networks. V: PANDILOSKA JURAK, Alenka (ur.), PINTERIČ, Uroš (ur.). Contemporary world between freedom and security. Ljubljana: Vega. 2010, pg. 364-375.

Pandiloska Jurak Alenka (ed), Pinterič (ed), Uroš. Analiza lokalnih ekonomskih, normativnih in kadrovskih aktivnosti. Ljubljana: Vega, 2010.

Pandiloska Jurak Alenka (ed), Pinterič, Uroš (ed). Contemporary world between freedom and security. Ljubljana: Vega, 2010.

Pinterič, Uroš (ed), Iancu, Diana Camelia (ed), Pandiloska Jurak, Alenka (ed). Odsevi globalne negotovosti = Global instability reflections. Ljubljana: Vega, 2009.

Pandiloska Jurak, Alenka, Pinterič, Uroš. Stakeholders in public sector at the local level in Slovenia. In: L’azienda e i suoi stakeholder. Udine: Università degli Studi. 2009

Pandiloska Jurak, Alenka. Menedžment človeških virov v javnem sektorju = Human resouce management in public sector. Raziskave in razprave, 2008, vol. 1, no. 1-3, pg. 63-88. 

2. letnik

Spletni mediji

Predmet Spletni mediji obravnava splošne značilnosti medijskega komuniciranja in zgodovinski razvoj množičnih medijev ter vlogo medijev v sodobni družbi in njihovo demokratično poslanstvo. Posebej se osredotoči na značilnosti spletnih medijev in uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v klasične medije. Študentje se seznanijo tudi z vplivom uvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij na naravo medijskega komuniciranja in vplivom spletnih medijev na vsakdanje življenje. Povezava na učni načrt.

Skip to content