doc. dr. Katarina Krapež

E-mail: katarina.krapez@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 28316

Doc. dr. Katarina Krapež je izvajalka predmeta ePravo na visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in spletne tehnologije. 

2. letnik

ePravo

Predmet ePravo študente seznani z osnovnimi pojmi in zakonitosti na področju prava, obligacijskih razmerij ter posebnosti prava informacijskih tehnologij s poudarkom na pravu intelektualnih pravic. Študentom omogoči pregled pravnih ureditev v Republiki Sloveniji in Evropski Uniji, kjer se osredotoči na področje avtorskih in sorodnih pravic, predvsem v povezavi s spletnimi tehnologijami. Študentje se tudi s pomočjo seminarske naloge seznanijo s pravnimi vidiki intelektualne lastnine in varstva osebnih podatkov ter znajo sestaviti osnutek avtorske ali kupoprodajne pogodbe za določen namen. Prav tako spoznajo zakonski okvir elektronskih komunikacij in sklepanja pogodb na daljavo. Povezava na učni načrt.