doc. dr. Lidija Đikanović

E-mail: lidija.dikanovic@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru

Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu iz dveh področij, na oddelku za slikarstvo-grafiko in kiparstvo. Po končanem študiju so jo pritegnile nove izhodiščne točke percepcije in multidisciplinarna oblikovna raziskovanja, usmerjena k digitalnim medijem. Podiplomski študij je nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, Oddelku za vizualno komunikacijo, smer Interaktivni design.

V več kot 15 let izkušenj je sodelovala  kot umetniški direktor in kot digitalni umetnik z vodilnimi slovenskimi agencijami na področju računalniških iger, filmov, videa in oglaševanja ter pri  številnih mednarodnih projektih, ki so bili predstavljeni na ECTS – London, E3 – Los Angeles, Muzej za oblikovanje – London, Georges Pompidous Center – Pariz, WAF – Barcelona.

Znotraj visošolskega izobraževanja je sodelovala pri ustvarjanu univerzitetnih programov na področju interaktivnega dizajna in animacije ter  kot asistentka, predavateljica, mentor in koordinator smeri na Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana, SAE institute Ljubljana, Fakulteta za medije Ljubljana.

She graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb in two fields, at the Department of Painting-Graphics and Sculpture. After completing her studies, she was attracted by new starting points of perception and multidisciplinary design research focused on digital media. She continued her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, Department of Visual Communication, Department of Interactive Design.

In more than 15 years of experience she has collaborated as an artistic director and as a digital artist with leading Slovenian agencies in the field of computer games, films, video and advertising and in many international projects presented at ECTS – London, E3 – Los Angeles, Museum for design – London, Georges Pompidous Center – Paris, WAF – Barcelona.

Within higher education, she participated in the creation of university programs in the field of interactive design and animation and as an assistant, lecturer, mentor and coordinator at the Academy of Fine Arts and Design Ljubljana, SAE Institute Ljubljana, Faculty of Media Ljubljana.

Izbirni predmeti

Uporabniška izkušnja

Cilj predmeta Uporabniška izkušnja je študentom posredovati edinstveno mešanico kreativnih in tehničnih veščin. Študenti pridobijo znanja in spretnosti za oblikovanje vmesnikov za uporabnike, se poučijo o življenjskih ciklih uporabniške izkušnje ter razumejo osnovno psihologijo in sociologijo, ki vodi uporabniško načrtovanje. Naučijo se uporabljati tehnike za izdelavo produktov in profiliranje uporabnikov ter spoznajo tehnike prototipiranja za raziskovalne namene oblikovanja. Pregledajo tudi uporabniško usmerjeno oblikovanje vmesnikov, uporabniško izkušnjo za mobilne naprave ter merjenje uporabniške izkušnje. Pomembno razsežnost predmetu dodajo gostujoči strokovnjaki iz prakse, študentje pa pripravijo in zagovarjajo tudi projektno nalogo. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Uporabniška izkušnja

Cilj predmeta Uporabniška izkušnja je študentom posredovati edinstveno mešanico kreativnih in tehničnih veščin. Študenti pridobijo znanja in spretnosti za oblikovanje vmesnikov za uporabnike, se poučijo o življenjskih ciklih uporabniške izkušnje ter razumejo osnovno psihologijo in sociologijo, ki vodi uporabniško načrtovanje. Naučijo se uporabljati tehnike za izdelavo produktov in profiliranje uporabnikov ter spoznajo tehnike prototipiranja za raziskovalne namene oblikovanja. Pregledajo tudi uporabniško usmerjeno oblikovanje vmesnikov, uporabniško izkušnjo za mobilne naprave ter merjenje uporabniške izkušnje. Pomembno razsežnost predmetu dodajo gostujoči strokovnjaki iz prakse, študentje pa pripravijo in zagovarjajo tudi projektno nalogo. Povezava na učni načrt.

3. letnik

Razvoj uporabniških vmesnikov

Cilj predmeta je seznaniti študente s procesom načrtovanja uporabniškega vmesnika. Predmet predstavi zgodovinski pregled in različne pristope za razvoj uporabniških vmesnikov. Izpostavi tudi vpliv človeških lastnosti na zasnovo vmesnikov, metodologije načrtovanja vmesnikov ter vloge oseb, ki skrbijo za zasnovo uporabniških vmesnikov. Študentje spoznajo vrste spletnih strani (marketinške, viri vsebin, spletne trgovine, aplikacije za e-učenje, socialna omrežja) in njeno strukturo (arhitektura, navigacija, ukazi, grafike, …). Predmet izpostavi tudi uporabo vmesnikov na mobilnih tehnologijah in pomen estetike ter stila, ki ga stran izraža. Študentje tako pridobijo znanja za ustvarjanje uporabniških vmesnikov in skozi projektno nalogo pokažejo sposobnosti sodelovanja v projektih razvoja spletnih rešitev. Povezava na učni načrt.

Skip to content