doc. dr. Matjaž Kljun

Matjaž Kljun je izredni profesor na Univerzi na Primorskem, FAMNIT in raziskovalec na Univerzi v Ljubljani, FMF in FIŠ Novo Mesto. Diplomiral in magistriral je na Univerzi v Ljubljani in doktoriral na Univerzi v Lanvcastru v Veliki Britaniji. Njegove raziskave zajemajo področja interakcije človek-računalnik, oblikovanje interakcije in uporabniška izkušenja, s poudarkom na razmerjih med tehnologijo, človekom in fizičnim okoljem.

Sicris bibliography: https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20210106_231132_a27741539.html
Google Scholar: https://scholar.google.si/citations?hl=en&user=cwYKyK0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Orchid: https://orcid.org/0000-0002-6988-3046

Matjaž Kljun is Associate Professor at University of Primorska, FAMNIT & Researcher at the University of Ljubljana, FMF as well as FIŠ Novo Mesto. He graduated and obtained his masters’ degree from the University of Ljubljana and obtained his PhD from Lancaster University, UK. His research spans accross the fields of Human-Computer Interaction, Interaction design and User Experience focusing on the usage and relationship between the technology, humans and physical environment.

Sicris bibliography: https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20210106_231132_a27741539.html
Google Scholar: https://scholar.google.si/citations?hl=en&user=cwYKyK0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Orchid: https://orcid.org/0000-0002-6988-3046