doc. dr. Tamara Besednjak Valič

E-mail: tamara.valic@fis.unm.si  
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 30191

Področje raziskave: 
Igralniške študije, regionalni razvoj, projetno upravljanje, fuzzy set

Tamara Besednjak Valič je leta 2006 diplomirala na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, magistrirala leta 2008 na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, kjer je leta 2014 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Oblikovanje ekonomsko-socialnega polja turističnega igralništva in njegovi vplivi na ugodno razmerje med koristmi in stroški od iger na srečo v državi«. Kot raziskovalka je sodelovala v številnih projektih:

– raziskovalni projekt: “Medijska svoboda na Slovenskem” (članica raziskovalne skupine).
– projekt: “GambLIB – spletna knjižnica o igralništvu” (članica projektne skupine) raziskave: “Prevalenca igranja na srečo v Sloveniji, 2008” (članica raziskovalne skupine)
– raziskovalni projekt: “Lokalna in regionalna razvojna jedra” (članica raziskovalne skupine),
– raziskovalni projekt: “Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih objektov” (članica raziskovalne skupine)
– raziskovalni projekt: “Slovenski utrip” (longitudinalna raziskava javnega mnenja), (članica raziskovalne skupine)
– raziskava: “Preživljanje prostega časa in odnosi do igranja na srečo med dijaki višjih letnikov v srednjih šolah na Goriškem” (članica raziskovalne skupine)
– raziskovalni projekt: “Regionalizacija in slovenski izobraževalni sistem – družbeni in upravni vidiki” (članica raziskovalne skupine)
– raziskava: ‘Dejavniki, ki na delovnem mestu vplivajo na prisotnost stresa – primer gradbeništva’ (članica raziskovalne skupine, koordinatorica raziskovalne skupine)

Predavala je na Medical University, Faculty of Social Work, Kazan, Rusija in na University of Bologna, Departimento di Scienze Politiche e Sociali, Bologna, Italija. Na FIŠ je članica Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju.

V letu 2017 je prevzela funkcijo Finančnega vodje projekta InnoHPC – High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region (projekt, delno financiran s strani Danube transnational programme).

V letu 2018 je prevzela funkcijo Finančnega vodje projekta KnowING IPR – Fostering innovation the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management  (projekt, delno financiran s strani Danube transnational programme).

Tamara Besednjak Valič graduated in 2006 and obtained her Master of Arts degree in 2008. She obtained her Ph.D. in Sociology in 2014. She was a visiting professor and guest researcher at Medical University, Faculty of Social Work, Kazan, Russsia (2010), at the University of Bologna, Departimento di Scienze Politiche e Sociali, Bologna, Italy (2012). it was in 2012 when she was a visiting researcher at the University of Nevada, Reno, and University of Las Vegas, Nevada. In 2018 she took over the function of the Project manager (consortium lead) of the project KnowING IPR – Fostering innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management (project, partly financed by Danube transnational program). In 2020 she took over the partner project team of Restart_4Danube project – Boosting creative industries in urban regeneration for a stronger Danube region (project, partly financed by Danube transnational program). Since 2019, she holds the position of Vice-dean for research at SASS.  

2. letnik

Spletni mediji

Predmet Spletni mediji obravnava splošne značilnosti medijskega komuniciranja in zgodovinski razvoj množičnih medijev ter vlogo medijev v sodobni družbi in njihovo demokratično poslanstvo. Posebej se osredotoči na značilnosti spletnih medijev in uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v klasične medije. Študentje se seznanijo tudi z vplivom uvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij na naravo medijskega komuniciranja in vplivom spletnih medijev na vsakdanje življenje. Povezava na učni načrt.