doc. dr. Urška Fric

E-mail: urska.fric@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 37538

Urška Fric je diplomirala in magistrirala na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. V času študija je na področju papirne industrije za svoje izume pridobila tri patente. Doktorirala je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je docentka za področje informacijskih študij ter vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ).

Njeno raziskovalno področje je v pretežni meri usmerjeno v industrijsko simbiozo in proučevanje vzpostavljanja industrijsko simbiotskih omrežij, ter intelektualno lastnino oz. prenos znanja in tehnologij med raziskovalno in gospodarsko sfero.


Urška Fric received her Bachelor’s and Master’s degree at the Faculty of Logistics, University of Maribor. During her studies she acquired 3 patents for the paper industry sector. She obtained a PhD at School of Advanced Social Studies in Nova Gorica.

She works as an assistant professor for information studies at the Faculty of Information Studies in Novo mesto (FIS), and as a Head of Transfer of Knowledge and Technology Office (TTO FIS).

Her research is mainly focused on industrial symbiosis and analyzing how industrial symbiosis networks are constructed. For the past few years, she has also done research in intellectual property and transfer of knowledge and technologies between research institutions and the industry. 

3. letnik

Sodobni družbeni trendi

Študent pri predmetu spozna, razume in zna uporabljati temeljne družboslovne pojme in koncepte, ki se nanašajo na strukturo in dinamiko sodobnih družb; razume temeljne značilnosti globalnih družbenih trendov na političnem, ekonomskem in kulturnem področju; pozna in razume vpliv tehnoloških sprememb na družbeno dinamiko; razume pogojenost, prepletenost in posledice družbenih sprememb; spremlja in kritično reflektira ključne spremembe v slovenski, evropski in globalni družbi. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Analiza kvalitativnih podatkov

Predmet študente seznani z naravo kvalitativnega raziskovanja, obravnava izbrane teme iz filozofije znanosti, etiko, razmerje med teorijo in raziskovanjem ter zanesljivost in veljavnost v kvalitativnem raziskovanju. Študentje spoznajo vzorčenje v kvalitativnem raziskovanju, etnografijo in opazovanje z udeležbo, intervjuje v kvalitativnem raziskovanju. Obravnavajo se fokusne skupine in jezik v kvalitativnem raziskovanju. Predstavljena je tudi kvalitativna analiza podatkov in računalniško podprta kvalitativna analiza. Povezava na učni načrt.

Oblikovanje uporabniške izkušnje

Predmet obravnava razumevanje uporabniško usmerjenega oblikovalskega procesa (krog rasti med raziskovanjem in oblikovanjem); pregled ključnih tehnoloških trendov pri spletnih in mobilnih aplikacijah, načrtovanje projektov uporabniško usmerjenega oblikovanja, orodja in tehnike za raziskovanje in oceno zahtev uporabniške izkušnje ter za oblikovanje uporabniške izkušnje. Študentje se seznanijo s komponentami uporabniške izkušnje. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Oblikovanje uporabniške izkušnje

Predmet obravnava razumevanje uporabniško usmerjenega oblikovalskega procesa (krog rasti med raziskovanjem in oblikovanjem); pregled ključnih tehnoloških trendov pri spletnih in mobilnih aplikacijah, načrtovanje projektov uporabniško usmerjenega oblikovanja, orodja in tehnike za raziskovanje in oceno zahtev uporabniške izkušnje ter za oblikovanje uporabniške izkušnje. Študentje se seznanijo s komponentami uporabniške izkušnje. Povezava na učni načrt.

Skip to content