izr. prof. dr. Tea Golob

Izr. prof. dr. Tea Golob na fakulteti deluje kot visokošolska učiteljica in raziskovalka. Je članica slovenskega odbora MOST / UNESCO.  Aktivno sodeluje v različnih mednarodnih in domačih projektih, med drugim vodi temeljni raziskovalni project financiran s strani ARRS in pa Jean Monnet Modul.  Njeni raziskovalni in pedagoški procesi so vezani na tematiko digitalizacije, skupnosti, trajnostnega razvoja, odgovornosti in izzivov globaliziranega, transnacionlnega družbenega reda.

Associate professor dr. Tea Golob is a member of the Slovenian National MOST Committee/UNESCO. She has been a leader of various national and European projects, such as the Jean Monnet Module and the scientific project funded by Slovenian Research Agency. Her research work is related to the issues of digitalisation, communities, sustainability, responsibility, transnational challenges and globalisation.

1. letnik

Virtualne skupnosti

Predmet seznanja s koncepti človeške interakcije in skupnosti v sociološkem smislu, tako da razlikuje med različnimi tipi skupnosti in njihovo evolucijo. Obravnava vprašanja, kot so identitete, identifikacije, odtujitev, racionalnost, pripadnost, vključenost in izključenost. Te zadeve povezuje z različnimi sociološkimi pogledi. Predmet izrecno povezuje tehnološki razvoj s premiki v človeških skupnostih in lastnostmi slednjih, vključno z naraščajočo sposobnostjo ljudi, da si zamišljajo skupnosti in stopajo v interakcije onstran ozkih lokalnih in teritorialnih meja. Premet se tako ukvarja s tehnologijo in z njo povezanimi družbenimi transformacijami. Povezava na učni načrt.

Skip to content