izr. prof. dr. Vesna Andova

E-mail: vesna.andova@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru

V letu 2005 je diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in matematiko na Univerzi Sv. Cirila in Metoda v Skopju,  kjer je tudi magistrirala.  V letu 2013 je dokončala doktorat iz matematike z disertacijo z naslovom “Nekaj razdaljnih in stopinjskih invariant ter fulerenske strukture”. Je izredna profesorica na Fakulteti za elektrotehniko in informacijsko tehnologijo na Univerzi Sv. Cirila in Metoda v Skopju. Je avtorica in soavtorica več raziskovalnih člankov iz teorije grafov oziroma kemijske teorije grafov in uporabne matematike.

In 2008, she graduated from the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, where she also 2013 he also got her MSc. In 2013 she defended his Ph.D. thesis in mathematics with a dissertation entitled “Some Distance and Degree Graph Invariants and Fullerene Structures”. She is an associate professor at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Ss Cyril and Methodius University in Skopje. She is author and co-author of many scientific papers from graph theory, i.e. chemical graph theory, and applied mathematics.

1. letnik

Linearna algebra in optimizacija

Študenti bodo pri predmetu spoznali zahtevnejše pojme in principe linearne algebre, sposobni bodo prepoznati praktične probleme in jih reševati z orodji linearne algebre. Poznali in razumeli bodo poglavitne izreke linearne algebre, spoznali bodo metode matematične optimizacije ter se spoznali s programskih jezikom Matlab ali R. Pridobljeno znanje bo prenosljivo na druga področja, predvsem na področji statistike in strojnega učenja. Povezava na učni načrt.

Skip to content