asist. Kseniia Gromova / Tch. Asst. Kseniia Gromova

E-mail: kseniia.gromova@fis.unm.si

Govorilne ure: po dogovoru

Bibliografija: COBISS šifra 58172

Kseniia Gromova je diplomirala leta 2016 iz področja medkulturnega komuniciranja in lingvistike ter leta 2018 magistrirala iz mednarodnega managementa. Leta 2022 je opravila drugi magistrski študij iz medkulturnega managementa na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici. Od leta 2023 je doktorska študentka na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) (Doktorski študij programa “Informacijska družba”), kjer je tudi zaposlena kot mlada raziskovalka v Jean Monnet centru odličnosti “Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju” od leta 2023.

Njena raziskovalna področja so v pretežni meri usmerjena v ekonomsko sociologijo in regionalni razvoj, zlasti razvoj uspešnih industrijskih regij z uporabo metode analize družbenih področij (social fields analysis).

Sodeluje tudi kot asistentka pri izvajanju predmetov “Informacijska družba” in “e-Politika in e-Demokracija”.

——

Kseniia Gromova received her Bachelor’s degree in 2016 in the field of intercultural communication and linguistics and obtained her Master’s degree in international management in 2018. In 2022, she finished her second Master’s degree in intercultural management at the School of Applied Social Studies (FUDŠ) in Nova Gorica. She has been a PhD fellow at the Faculty of Information Studies in Novo mesto (FIŠ) since 2023. She is also a team member of the Jean Monnet Centre of Excellence “Innovation and Technology in Regional Development”.

Her research areas are focused on economic sociology and regional development, particularly the development of successful industrial localities using the method of the social fields analysis.

2. letnik

ePolitika in eDemokracija

Predmet obravnava temeljne družboslovne pojme in koncepte, povezane s področjem politike. Študentje se seznanijo z demokracijo kot politično ureditvijo sodobne zahodne družbe ter značilnostmi politike v dobi globalizacije. V okviru predmeta je predstavljena tudi uporaba IKT v različnih procesih, značilnosti e-participacije in njene možnosti v praksi in značilnosti e-vladanja (ključni problemi in njihove aplikativne rešitve). Povezava na učni načrt.

Informacijska družba

Predmet na temeljni ravni obravnava informacijsko družbo in jo postavi v kontekst splošnega družbenega življenja ter kulturne, ekonomske in politične sfere. Študentje spoznajo sestavne elemente in načela delovanja informacijske družbe, z omrežji, sistemi in tehnologijo. Primerjajo značilnosti sodobne informacijske družbe s prejšnjimi družbenimi strukturami, predvsem glede na klasično modernost in industrijsko družbo. Pri predmetu opravljajo tako eksperimentalne kot seminarske vaje, kjer s študijami primerov in seminarsko nalogo oziroma z več krajšimi nalogami poglobijo znanje. Povezava na učni načrt.

Skip to content