pred. Peter Zupančič, mag. družb. inf.

E- mail: peter.zupancic@fis.unm.si

Govorilne ure: po dogovoru

Peter Zupančič je spletni in mobilni razvijalec, ki ima strast tudi do poučevanja o spletnih in mobilnih tehnologijah. Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu je zaključil dodiplomski, podiplomski študij in ravno tako nadaljuje izobraževanje na doktorskem študiju. Deluje na več različnih projektih in je med drugim razvil tudi imenik gostinskih ponudnikov Malcajt, ki ga je predstavil v svojem magistrskem delu ter evidence delovnega časa MojeUre. V različnih podjetjih izvaja tečaje na temo razvoja spletnih strani in aplikacij.

V študijskem letu 2020/21 je izvajalec vaj pri predmetih Spletno programiranje, Spletno programiranje 2 in Analiza omrežij.

Peter Zupančič is a web and mobile developer who also has a passion for teaching web and mobile technologies. He completed his undergraduate and postgraduate studies at the Faculty of Information Studies in Novo mesto and is also continuing his doctoral studies. He is working on several different projects and has, among other things, developed a directory of catering providers Malcajt, which he presented in his master’s thesis and records of working hours of MojeUre. He runs courses on website and application development in various companies.

In the academic year 2020/21, he is a provider of exercises in the subjects Web Programming, Web Programming 2 and Network Analysis.

2. letnik

Analiza omrežij

Pri predmetu Analiza omrežij delajo študentje z večjimi in manjšimi omrežji ter se naučijo postopkov analize omrežij. Ponovijo osnove teorije grafov in spoznajo mere središčnosti v omrežjih, povezave v omrežjih, značilnosti velikih omrežij, metode teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov za velika in mala omrežja. V skupinah izvedejo projekt, na vajah v računalniški učilnici pa uporabljajo nekaj najaktualnejših programskih orodij za reševanje problemov iz analize omrežij (R, Sage, Pajek). Povezava na učni načrt.

Spletno programiranje

Predmet Spletno programiranje (Oblikovanje in programiranje spletnih strani*) študentom predstavi konkretne procese programiranja, kot so jezik HTML, slogovne predloge CSS, jezik JavaScript in objektni model DOM, jezik PHP in poizvedovalni jezik SQL, ki jih uporabljamo za oblikovanje spletnih strani, programiranje na strežniku ali pri klientu ter pri oblikovanju podatkovnih baz. V tem procesu se študentje naučijo načrtovati programe in razumejo pomen načrtovanja in testiranja programske opreme. Operativno poznajo programske jezike za spletno programiranje in so sposobni izdelati dinamično spletno stran. Študentje poleg obiskovanja predavanj in vaj pripravijo še seminarsko nalogo, kjer sami preizkusijo predavano snov. Povezava na učni načrt. 

2. letnik

Analiza omrežij

Pri predmetu Analiza omrežij delajo študentje z večjimi in manjšimi omrežji ter se naučijo postopkov analize omrežij. Ponovijo osnove teorije grafov in spoznajo mere središčnosti v omrežjih, povezave v omrežjih, značilnosti velikih omrežij, metode teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov za velika in mala omrežja. V skupinah izvedejo projekt, na vajah v računalniški učilnici pa uporabljajo nekaj najaktualnejših programskih orodij za  analizo omrežij. Študentje spoznajo najsodobnejše računalniške programe za reševanje problemov iz analize omrežij (R, Sage, Pajek). Povezava na učni načrt.

Spletno programiranje

Predmet Spletno programiranje študentom predstavi konkretne procese programiranja, kot so spletna ogrodja, DTD, jezik HTML, slogovne predloge CSS, jezik XML, jezik JavaScript in objektni model DOM, jezik PHP in poizvedovalni jezik SQL, ki jih uporabljamo za oblikovanje spletnih strani, programiranje na strežniku ali pri klientu ter pri oblikovanju podatkovnih baz. V tem procesu se študentje naučijo načrtovati programe in razumejo pomen načrtovanja in testiranja programske opreme. Operativno poznajo programske jezike za spletno programiranje in so sposobni izdelati dinamično spletno stran. Študentje poleg obiskovanja predavanj in vaj pripravijo še seminarsko nalogo, kjer bodo sami preizkusili predavano snov. Povezava na učni načrt. 

 

1. letnik

Spletno programiranje 1

Predmet Spletno programiranje študentom predstavi konkretne procese programiranja z jeziki  HTML, XML, XHTML, SVG, HTML 5, principe za oblikovanje spletnih strani in spletnega programiranja pri klientu (jezik JavaScript, Objektni model DOM, Tehnologija AJAX, Podatkovni format JSON). V tem procesu se študentje naučijo načrtovati programe in razumejo pomen načrtovanja in testiranja programske opreme. Operativno poznajo programske jezike za spletno programiranje in so sposobni izdelati vzorčno spletno aplikacijo. Študentje poleg obiskovanja predavanj in vaj pripravijo še seminarsko nalogo, kjer bodo sami preizkusili predavano snov. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Spletno programiranje 2

Pri predmetu Spletno programiranje 2 študentje poglobijo poznavanje delovanja Interneta in svetovnega spleta ter razvijejo sposobnosti dela s tehnologijami za spletno programiranje in razvoj dinamičnih aplikacij. Študentje se operativno ukvarjajo s programskimi jeziki za spletno programiranje na strani klienta in strežnika, kot so jezik PHP za spletno programiranje na strežniku, jezik SQL za relacijske podatkovne baze, spletno ogrodje Django, arhitektura Model-View-Controller ter predloge na primeru sistema za predloge Smarty. Predmet ponudi tudi splošen pregled varnosti spletnih aplikacij, uporabe piškotkov in delovanja uporabniške seje. Študentje pripravijo še seminarsko nalogo, kjeruporabijo standardne podatkovne strukture in algoritme, po opravljenem predmetu pa so sposobni izdelati dinamično spletno stran. Povezava na učni načrt.

Skip to content