prof. dr. Igor Bernik

E-mail: igor.bernik@um.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 16312

Igor Bernik je redni profesor, prodekan za kakovost in razvoj in vodja Katedre za informacijsko varnost na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Doktoriral je iz upravljanja informacijskih sistemov Univerze v Mariboru. Njegova raziskovalna področja so informacijski sistemi, kibernetska varnost in obravnavanje poslovnih zahtev o ozaveščanju procesov zagotavljanja kibernetske varnosti. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih člankov, objavljenih v priznanih mednarodnih revijah in konferencah ter avtor knjige Cybercrime and Cyberwarfare, ki jo je leta 2014 objavila založba Wiley.

Igor Bernik is a full professor, vice dean for quality and development and head of the Department of Information Security at the Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor. He holds a PhD in information systems management from the University of Maribor. His research areas are information systems, cyber security and addressing business requirements to raise awareness of cyber security processes. He is the author and co-author of numerous scientific articles published in renowned international journals and conferences, and the author of the book Cybercrime and Cyberwarfare, published in 2014 by Wiley.

1. letnik

Kibernetska varnost

Predmet Kibernetska varnost študente seznani s celovitim procesom zagotavljanja varnosti v kibernetskem prostoru. Študenti se naučijo uporabljati sodobne varnostne tehnologije za varno poslovanje v kibernetskem prostoru, analizirati stanje in oceniti varnostna tveganja, narediti varnostni načrt za celovito upravljanje kibernetske varnosti ter upoštevati etične in pravne vidike za zagotavljanje skladnosti pri izvajanju kibernetsko varnostnih postopkov. Povezava na učni načrt

 

1. letnik

Varnost elektronskega poslovanja

Predmet Varnost elektronskega poslovanja študente seznani z elektronskim poslovanjem (infrastrukturna podpora, simetrični in asimetrični tajnopisni sistemi) ter z osnovami varnosti elektronskega poslovanja in informacijskih sistemov (načrtovanje in razvoj varnih sistemov e-poslovanja). Predstavi tudi organizacijske, pravne in etične vidike elektronskega poslovanja. Študentje pripravijo seminarsko nalogo in pokažejo svoje znanje uporabe sodobne varnostne tehnologije pri elektronskem poslovanju, sposobnosti analize stanja in ocene varnostnih tveganj, da lahko pripravijo varnostni načrt za celovito upravljanje informacijske varnosti. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Računalniška forenzika

Predmet predstavi osnove računalniške forenzike in potrebno tehnologijo za njeno izvajanje. Študentje spoznajo digitalne dokaze, načine njihovega zbiranja v različnih sistemih (Windows, Linux, malware, GSM in mobilne naprave, Internet) in morebitne kršitve oziroma zločine. Vsebina je predstavljena na konkretnih primerih, saj je večina podjetij še vedno slabo obveščenih o računalniški forenziki in o biometričnih podatkih. Študentje skozi predavanja, vaje in seminarsko nalogo razvijejo sposobnosti forenzične analize različnih sistemov in uporabe ustreznih orodij. Povezava na učni načrt.

Skip to content