prof. dr. Igor Bernik

E-mail: igor.bernik@um.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 16312

Igor Bernik je redni profesor in dekan Fakultete za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Doktoriral je iz upravljanja informacijskih sistemov in optimizacije z genetskimi algoritmi. Njegova raziskovalna področja so informacijski sistemi, kibernetska varnost in obravnavanje poslovnih zahtev o ozaveščanju procesov zagotavljanja kibernetske varnosti. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih člankov, objavljenih v priznanih mednarodnih revijah in konferencah ter avtor knjige Cybercrime and Cyberwarfare, ki jo je leta 2014 izdala založba Wiley.

————-

Igor Bernik is a full professor and dean of the Faculty of Criminal Justice at the University of Maribor. He holds a doctorate in information systems management and optimization with genetic algorithms. His research areas are information systems, cyber security, business requirements, and cyber security awareness assurance processes. He is the author and co-author of numerous scientific articles published in recognized international journals and conferences, as well as the author of the book Cybercrime and Cyberwarfare, published in 2014 by Wiley.

1. letnik

Kibernetska varnost

Predmet Kibernetska varnost študente seznani s celovitim procesom zagotavljanja varnosti v kibernetskem prostoru. Študenti se naučijo uporabljati sodobne varnostne tehnologije za varno poslovanje v kibernetskem prostoru, analizirati stanje in oceniti varnostna tveganja, narediti varnostni načrt za celovito upravljanje kibernetske varnosti ter upoštevati etične in pravne vidike za zagotavljanje skladnosti pri izvajanju kibernetsko varnostnih postopkov. Povezava na učni načrt

 

1. letnik

Varnost elektronskega poslovanja

Predmet Varnost elektronskega poslovanja študente seznani z elektronskim poslovanjem (infrastrukturna podpora, simetrični in asimetrični tajnopisni sistemi) ter z osnovami varnosti elektronskega poslovanja in informacijskih sistemov (načrtovanje in razvoj varnih sistemov e-poslovanja). Predstavi tudi organizacijske, pravne in etične vidike elektronskega poslovanja. Študentje pripravijo seminarsko nalogo in pokažejo svoje znanje uporabe sodobne varnostne tehnologije pri elektronskem poslovanju, sposobnosti analize stanja in ocene varnostnih tveganj, da lahko pripravijo varnostni načrt za celovito upravljanje informacijske varnosti. Povezava na učni načrt.

Menedžerski informacijski sistemi

Uvod v predmet: kaj je MIS? Zakaj MIS? Razvoj MIS. Prihodnost MIS. • Informatika, informacije in podatki. • Informacijski sistem. Razvoj informatike. Evolucija MIS. • Upravljavska piramida. Ravni informacijskih sistemov. Podpora IS poslovnemu sistemu. Razmerje IS in procesov: temeljni, informacijski in upravljavski proces. • Informacijski sistemi na različnih ravneh: Poslovni IS, Integrirani IS, KMS, MIS, SPO, EIS. • Čemu lahko rečemo MIS? Razlogi za vpeljavo MIS. Poslovna vrednost MIS. • Zahteve za gradnjo MIS. Tipi informacij v MIS. • Podpora odločanju z MIS. Zahtevnost odločanja. Odločanje na različnih ravneh. Proces odločanja. Pristopi k odločanju. • Področja podpore odločanju: OR, SPO, Komponente SPO, Skupinsko odločanje. Podpora sodelovanju. • Večkriterijsko modeliranje. Kvantitativni in kvalitativni modeli. ABACON, AHP, DEX. Ekspertni sistemi. Vodila za načrtovanje SPO. • Sestava MIS. Podatkovno skladišče. Večdimenzionalnost podatkov. OLAP orodja. Vrtilne tabele. Rudarjenje v podatkih. • Uporabniški vmesnik MIS. Vizualizacija podatkov. • Sistemi za upravljanje poslovne uspešnosti. Geografski informacijski sistemi. Metode umetne inteligence v SPO.

 

 

1. letnik

Varnost posameznikov v kibernetskem prostoru

Uvod v predmet: kaj je MIS? Zakaj MIS? Razvoj MIS. Prihodnost MIS. • Informatika, informacije in podatki. • Informacijski sistem. Razvoj informatike. Evolucija MIS. • Upravljavska piramida. Ravni informacijskih sistemov. Podpora IS poslovnemu sistemu. Razmerje IS in procesov: temeljni, informacijski in upravljavski proces. • Informacijski sistemi na različnih ravneh: Poslovni IS, Integrirani IS, KMS, MIS, SPO, EIS. • Čemu lahko rečemo MIS? Razlogi za vpeljavo MIS. Poslovna vrednost MIS. • Zahteve za gradnjo MIS. Tipi informacij v MIS. • Podpora odločanju z MIS. Zahtevnost odločanja. Odločanje na različnih ravneh. Proces odločanja. Pristopi k odločanju. • Področja podpore odločanju: OR, SPO, Komponente SPO, Skupinsko odločanje. Podpora sodelovanju. • Večkriterijsko modeliranje. Kvantitativni in kvalitativni modeli. ABACON, AHP, DEX. Ekspertni sistemi. Vodila za načrtovanje SPO. • Sestava MIS. Podatkovno skladišče. Večdimenzionalnost podatkov. OLAP orodja. Vrtilne tabele. Rudarjenje v podatkih. • Uporabniški vmesnik MIS. Vizualizacija podatkov. • Sistemi za upravljanje poslovne uspešnosti. Geografski informacijski sistemi. Metode umetne inteligence v SPO.

Skip to content