viš. pred. dr. Valerij Grašič

Govorilne ure: po dogovoru, pri vnaprejšnji najavi preko e-pošte
Številka raziskovalca: 25196
E-pošta: valerij.grasic@fis.unm.si
Link na bibilografijo

Diplomiral je s področja elektrotehnike, ter magistriral iz področja telekomunikacij, oboje na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Doktoriral je s področja informacijskih znanosti na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu s področja umetne inteligence in pametnih mest.

Za seboj ima več kot 25 letne izkušnje iz industrije iz gradnje in razvoja najsodobnejših telekomunikacijskih in informacijskih sistemov. Delal je na različnih projektih v Sloveniji in po tujini, ter sodeloval z različnimi organizacijami po vsem svetu. Njegovo delo je vključevalo načrtovanje arhitekture informacijskih rešitev, vključujoč oblačne tehnologije, ekosistem interneta stvari, platformo za digitalno transformacijo in umetno inteligenco. Opravljal je različne vloge, od področja razvoja, projektnega vodenja, produktnega vodenja, postavljanja arhitekture in prodaje.

Sodeloval je v delovnih skupinah za pametna mesta (SRIP PMiS) in za Gaia-X. Deset let je bil tudi podpredsednik Sveta za radiodifuzijo, bil pa je tudi član Sveta za elektronske komunikacije. Raziskovalno delo vključuje telekomunikacijske sisteme, področje pametnih mest in digitalne transformacije ter sisteme javne varnosti.

He graduated in the field of electrical engineering and received a master’s degree in the field of telecommunications, both at the Faculty of Electrical Engineering in Ljubljana. He received his doctorate in the field of information sciences at the Faculty of Information Studies in Novo mesto in the field of artificial intelligence and smart cities.

He has more than 25 years of industry experience in the construction and development of state-of-the-art telecommunications and information systems. He worked on various projects in Slovenia and abroad, and cooperated with various organizations around the world. His work has included designing the architecture of information solutions, including cloud technologies, IoT ecosystem, digital transformation platform and artificial intelligence. He has held various roles, from development, project management, product management, architecture and sales.

He participated in the working groups for smart cities (SRIP PMiS) and for Gaia-X. He was also vice-president of the Council for Broadcasting for ten years, and was also a member of the Council for Electronic Communications. Research work includes telecommunications systems, the field of smart cities and digital transformation, and public safety systems.

3. letnik

Spletni in mobilni informacijski sistemi

Pri predmetu študentje spoznajo spletne informacijske sisteme (najpogostejše arhitekture, prednosti in slabosti ter primere dobrih praks) in mobilne informacijske sisteme (razlike med mobilnimi in spletnimi informacijskimi sistemi, načrtovanje prožnih, razširljivih in vseprisotnih informacijskih sistemov). Predmet izpostavi tudi računalništvo v oblaku, tehnologije in načine komunikacije v oblaku ter značilnosti in zmogljivosti mobilnih odjemalcev. Tako študentje spoznajo metode, postopke in procese za načrtovanje, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov. Na laboratorijskih vajah študentje okrepijo praktične izkušnje na področju načrtovanja, razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov, pri predmetu pa pripravijo in zagovarjajo tudi seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

Skip to content