FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

AKADEMSKI VEČER: Kakovost visokega šolstva

Majski akademski večer je potekal v torek, 25. maja 2010 ob 17.00 uri v Mali dvorani KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, in sicer je razprava tekla o zagotavljanju kakovosti visokega šolstva, ki jo je vodila predavateljica izr. prof. dr. Mojca Novak, v. d. direktorja Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Ključni poudarki tematike so bili:

Izr. prof. dr. Mojca Novak, v.d. direktorice novoustanovljene Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in strokovnjakinja za področje sociologije in socialne politike, bo v tokratnem akademskem večeru predstavila tematiko zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. Njene pomembnejše pretekle dejavnosti obsegajo: vodenje Inštituta RS za socialno varstvo (direktorica 8 let), podpredsedstvo Evropske sociološke asociacije (ESA) poleg tega je bila v letu 1999 direktorica evropske konference ESA - Amsterdam ter sodelavka Sveta Evrope in European Centre for Social Services and Research (Dunaj).

Vabilo (pdf - 136kB)

Izjave:

izr. prof. dr. Mojca Novak

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.