FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

AKADEMSKI VEČER: Vedenje polimerov pri ekstremnih obremenitvah

Tokratni 24. akademski večer z naslovom "Vedenje polimerov pri ekstremnih obremenitvah" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude. Predaval je akademik prof. dr. Igor Emri, predsednik Inženirske akademije Slovenije.

Prof. dr. Igor Emri je na predavanju predstavil raziskave vedenja konstrukcijskih polimerov, PA6 (Naylon6) in LDPE (polietilen nizke gostote), pri udarnih obremenitvah z veliko hitrostjo. Rezultati so pokazali, da vedenje LDPE sledi zakonitostim »klasične mehanike«, med tem ko PA6 izkazuje izrazito nelinearno vedenje, ki, na prvi pogled, nasprotuje zakonitostim »klasične mehanike«, kot je to značilno za nelinearne disipativne sisteme. Za pojasnitev in modeliranje tovrstnih rezultatov potrebujemo povsem nove modele za popisovanje procesov, ki se odvijajo na različnih časovno-prostorskih skalah. S tem se odpira povsem nova smer v mehaniki časovno odvisnih materialov in mehaniki kompleksnih disipativnih sistemov.

Vabilo

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.