FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

AKADEMSKI VEČER: Javna razprava o predlogu Zakona o visokem šolstvu

Tokratni 28. Akademski večer je potekal v obliki okrogle mize, kjer so zainteresirani deležniki predstavili in izmenjali poglede na besedilo zakona o visokem šolstvu, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30. oktobra letos posredovalo v javno obravnavo. Zakon uvaja vrsto novosti, npr. pri ustanavljanju in delovanju visokošolskih zavodov – zlasti zasebnih – ukinja izredno obliko študija in zaostruje pogoje za pridobitev in ohranitev statusa študente itd.

Na dogodek so bili vabljeni tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki pa se dogodka žal niso udeležili.

Zakon je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predlogi/Izobrazevanje/ZVIS_30_10_13.pdf

 

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.