FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Podjetje ISKRATEL nudi priložnost za štipendijo in možnost vključitve študentov v Iskratelov vodstveni odbor

6.11.2020

V podjetju Iskratel se zavedajo, da je sodelovanje podjetij z mladimi in spodbujanje inovativnosti, podjetništva, medgeneracijskega sodelovanja ter pridobivanje izkušenj iz realnega okolja, že v času izobraževalnega procesa, ključno za boljši jutri. Vez med šolstvom in gospodarstvom si prizadevajo krepiti z različnimi aktivnostmi, ki so namenje mladim.

Sodelovanje z bodočimi diplomanti razumejo kot dolgoročno in strateško usmeritev, zato nadaljujejo z iniciativami za krepitev vezi med šolstvom in gospodarstvom ter spodbujanje inovativnosti, ki je gonilo napredka. Pri tem se želijo povezati tudi z vami in sicer prek:

Vabljeni!