FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Prosta delovna mesta - 29.5. 2019

29.5.2019

Aktualni zaposlitveni oglasi s področja IT:

Poslovni analitik/načrtovalec M/Ž: 

SRC d.o.o. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: zbiranje zahtev uporabnikov, izvedba analize poslovnih procesov,  analiza in načrtovanje obstoječih ter novih informacijskih sistemov, pripravljanje funkcionalnih oz. sistemskih specifikacij za razvoj novih informacijskih rešitev oz. spremembe obstoječih, pregled zakonodaje, priprava specifikacij in funkcionalnih zahtev na konceptualnem nivoju, del nalog bo tudi vodenje in koordinacija, izdelava uporabniške in tehnične dokumentacije, testiranje informacijskih / programskih rešitev, spremljanje novosti in trendov s področja informacijskih tehnologij in pomoč in podpora uporabnikom. Več...

Sistemski inženir v Oddelku razvoja informacijske infrastrukture M/Ž:

Abanka d.d. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: sistemska administracija različnih strežnikov, sodelovanje pri načrtovanju razvoja informacijskega sistema, izdelava navodil in standardov s področja dela, koordinacija z zunanjimi izvajalci informacijskih sistemov, koordinacija dela stalnih ali občasnih delovnih timov. Več...

Serviser za montažo in inštalacije M/Ž: 

Belimed d.o.o. išče osebo, ki bo tehnični predstavnik podjetja, odgovoren za postavljanje in montažo Belimedovih naprav na lokaciji kupca. Opravljal bo prve zagone in testiranje novih strojev ter naprav, kasneje tudi preventivno servisiranje in odpravljanje napak. Sodeloval bo s projektnim vodjem, kupci in podizvajalci, da zagotovi ustreznost prostora in inštalacij pred začetkom montaže. Delo se izvaja v Sloveniji in tujini, zato je odprtost za potovanja in spoznavanje tujih kultur nujen pogoj za zasedbo delovnega mesta. Več...

Programer .NET razvijalec M/Ž: 

Globus Marine International d.o.o. išče osebo za delovno mesto programerja .NET. Več...