FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Prosta delovna mesta - 9.5. 2019

9.5.2019

Aktualni zaposlitveni oglasi s področja IT:

Backend ali Frontend Razvijalci/ke M/Ž: 

Httpool, Internet Marketing, d.o.o. išče osebo za Frontend in Backend (Frontend razvoj je osredotočen na izgradnjo in nadgradnjo naprednih uporabniških vmesnikov narejenih v tehnologiji React in Backend razvoj dela na različnih zalednih sistemih (API integracija, tok podatkov, avtomatizacija, predikcije; ki so po večini narejeni v tehnologiji PHP, v uporabi pa sta tudi Go in Python). Več...

Strokovnjak za tehnično in vsebinsko podporo M/Ž:

Globus Marine International d.o.o. išče osebo za sprejemanje in razporejanje sprejetih zahtevkov strank ter kreiranje internih zahtevkov za odpravljanje napak programske opreme (bug-ov), analiziranje vsebine zahtevkov strank in opredelitev problema, identifikacija sistemskih, programskih in vsebinskih napak (bug-ov) v programu ter oblikovanje predlogov rešitev, posvetovanje in koordinacija dela s sodelavci v oddelku, drugimi sodelavci in strankami, reševanje zahtevkov preko poprave podatkov in kode, svetovanje strankam glede uporabe programa, popravljanje nastavitev programa, prilagajanje funkcionalnosti potrebam stranke ter oblikovanje strankam prilagojenih izpisov, poročil ipd, dokumentiranje rešitev zahtevkov, oblikovanje navodil za stranke in navodil za reševanje problemov, uvajanje in usposabljanje strank, izdelava ponudb za reševanje zahtevkov strank, evidentiranje in finančna ocena stroškov reševanja zahtevkov, izvajanje poizvedb in analiziranje značilnosti uporabe programov, vsebinsko poznavanje programa in specifik strank, testiranje odprave programskih napak (bug-ov), novih funkcionalnosti in drugih izboljšav ter novih verzij programske opreme, koordiniranje testiranja rešitev interno in s stranko, aplikacija novih rešitev in novih verzij programa pri strankah, vodenje ali sodelovanje na projektu oz. koordinacija na podlagi vsakokrat podeljene vloge skladno z usposobljenostjo, pridobivanje znanj o informacijski tehnologiji in programski opremi, poslovnih praksah ter regulativi, povezani z lizing poslovanjem, sooblikovanje internih baz znanj ter prenos znanj sodelavcem in strankam, opravljanje drugih nalog skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca. Več...

Strokovni sodelavec za področje kibernetske varnosti M/Ž: 

Telekom Slovenije, d. d. išče osebo za iskanje rešitev na informacijske in kibernetskem področju. Več...

Vodja IT storitev in operacij M/Ž: 

LEK farmacevtska družba d.d. išče osebo za izboljšanje storitev v sodelovanju s centri odličnosti za IT in poslovanje ter BEF, divizijsko in timsko povezovanje informacij in ljudi znotraj podjetja, podporo poslovnih enot glede na kritičnost poslovnih zahtev in svetovanje glede različnih možnosti storitev IT DR, vodenje upravljanja vsakodnevnih servisnih operacij ter skrb za učinkovitost virov, vzdrževanje IT področja in oddelka tretjih dobaviteljev na vseh lokacijah, podpiranje poslovnih enot glede na kritičnost poslovnih zahtev (npr. RTO in RPO) in svetovanje glede različnih možnosti storitev IT DR in opredelitve načrtov zmogljivosti, proračune za projekte in poslovanje ter organiziranje sredstev za IT, s čimer boste omogočili njihovo uspešno izvedbo. Več...

Upravljalec varovanja informacijskih sistemov M/Ž: 

NLB d.d. išče osebo za vzdrževanje zaščite in zaupnosti nad dodeljevanjem in vzdrževanjem pooblastil in gesel, nadzorovanje kršitev varnostnih določil in izvajanje korektivnih ukrepov, pregledovanje in ocenjevanje varnostne politike in predlaganje morebitnih sprememb, izdelovanje in nadzor izvajanja varnostne politike s strani vseh zaposlenih, testiranje varnostne arhitekture z namenom ugotavljanja stopnje varnosti in ugotavljanja možnih točk vdora, sodelovanje pri načrtovanju strategije in arhitekture računalniških informacijskih sistemov, pripravljanje, uvajanje in nadzor nad standardi kakovosti, koordiniranje in vodenje timov, predlaganje in/ali uvajanje izboljšav, mentorstvo in prenos znanj, koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa in sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah. Več...