FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Zaposlitveni oglasi 12. 8.

12.8.2019

Karierni center Vam posreduje sveže ponudbe za delovna mesta!

Svetovalec področja I v organizacijski enoti PE Informacijski center, Oddelek za razvoj M/Ž: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Direkcija išče osebo za opravljanje dveh poglavitnih nalog: razvoj aplikativne programske opreme v programskem jeziku java, razvoj postopkov polnjenja podatkovnega skladišča. Več informacij tukaj.


Strokovni sodelavec VII/2 (I), v organizacijski enoti PE Informacijski center, Sistemski oddelek  M/Ž:  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Direkcija išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: administracija  operacijskih sistemov in podsistemov na IBM strežniški infrastrukturi, poznavanje baz podatkov,  aplikacijskih strežnikov (WAS, CICS,...),  ražunalniških omrežij, sistemskega programiranja. Več informacij tukaj

Poslovni analitik v produktnem timu M/Ž: Styria digital marketplaces, d.o.o. išče osebo za koordinacijo, usklajevanje in komunikacijo znotraj podjetja in z zunanjimi partnerji/dobavitelji/naročniki, tako v domačem kot mednarodnem okolju, spremljanje globalnih trendov in tehnoloških novosti,  sodelovanje v vseh fazah uvedbe novih storitev, analiza in soodločanje pri uvajanju tehnoloških rešitev, usklajevanje ponudb, specifikacij in druge poslovne dokumentacije tako znotraj podjetja kot z zunanjimi poslovnimi partnerji, aktivno sodelovanje z razvijalci v fazi načrtovanja novih rešitev, izvedbo testiranj, uvajanje rešitev v produkcijo in prenos znanja na končne uporabnike. Več informacij tukaj.

Samostojni razvijalec programske opreme M/Ž: NLB d.d. išče osebo za načrtovanje, razvijanje (programiranje), vzdrževanje in dopolnjevanje programskih rešitev, uvajanje novih orodij za relacijske baze podatkov pri razvoju aplikacij, uvajanje in nadzor standardov zaščite in kvalitete v informacijske sisteme, sodelovanje pri uvajanju novih tehnologij in standardov za razvoj programskih rešitev, testiranje informacijskih / programskih rešitev, skrbništvo in koordinacija razvojnih del z zunanjimi izvajalci, prenosi informacijskih rešitev med razvojnimi in produkcijskimi okolji, sodelovanje pri analizah, ocenah dela in drugih aktivnostih razvojnega procesa, koordiniranje in vodenje timov, predlaganje in/ali uvajanje izboljšav, mentorstvo in prenos znanj, koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa in sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah. Več informacij tukaj

Inženir kakovosti programske opreme M/Ž: Cosylab d.d. išče osebo za pisanje testnih specifikacij, temelječih na zahtevah programske opreme, presojanje zahtev, arhitekture in vzorca programske opreme, pomoč pri pisanju tehnične dokumentacije, nudenje pomoči na regulatornem področju in certificiranju programske opreme medicinskih naprav in pomoč pri vzdrževanju sistema kakovosti programske opreme. Več informacij tukaj