FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Delavnica o spoštovanju avtorskih pravic pri pripravi pisnih del na FIŠ

28.10.2019

Upoštevanje avtorskih pravic kot ene izmed oblik intelektualne lastnine je obvezno vsakič, ko v svojem delu uporabimo ideje, dognanja ali spoznanja, katerih nismo avtor. Pa četudi je to samo ena poved, ena sama fotografija ali en sam grafični prikaz. Zavedati pa se moramo tudi, da gre skladno s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov na FIŠ, v primeru neupoštevanja tovrstnih pravil za težjo kršitev, in sicer za plagiatorstvo, ki se sankcionira.

V okviru Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ) bo zato 12. novembra 2019 med 16.00 in 20.00 za študente na FIŠ potekala delavnica z naslovom Kako spoštovati avtorske pravice pri pripravi pisnih del na FIŠ?

Na delavnici bodo študenti spoznali primere pravilnega označevanja, navajanja ter citiranja literature in virov tekom besedila kot tudi v končnem seznamu z literaturo in viri – namreč vsak vir, ki ga označimo, navedemo ali citiramo tekom besedila, moramo v celoti upoštevati tudi v končnem seznamu literature in virov ter obratno.

Delavnico bo vodila asist. dr. Urška Fric, vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ).

Delavnica je brezplačna, se pa je potrebno nanjo prijaviti, in sicer najkasneje do 11. novembra 2019, na elektronski naslov urska.fric@fis.unm.si

 

            

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.