FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Kaj je tutorstvo in zakaj bi moral vsak študent FIŠ imeti svojega tutorja?

25.10.2017

Na FIŠ sej je v študijskem letu 2016/17 začel izvajati prenovljen sistem tutorstva. Gre za obliko pedagoškega dela, s katero tutorji sistematično pomagajo tutorandom pri študiju z namenom njihovega optimalnega intelektualnega razvoja. Tutorji torej vodijo svoje tutorande skozi ves študijski proces, do potrditve mentorja za zaključno nalogo na 1. oz. 2. stopnji.

Zakaj vsem študentom priporočamo, da izberejo tutorja?      

Tutor svojim tutorandom nudi celovito podporo in svetovanje v času študija, spodbuja njihovo intelektualno rast in osebni napredek. 

Namen tutorskega sistema je tudi povečati napredovanje študentov v višji letnik., zato tutor skozi individualna srečanja spremlja napredek tutorandov in po potrebi svetuje ali organizira pomoč pri študiju. Spodbuja jih tudi v vključevanje v znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost fakultete ter sodelovanje pri obštudijskih dejavnostih.

Prvo tutorsko uro, ki traja praviloma 60 minut, izvede tutor najkasneje do 20.12. za tekoče študijsko leto. Tutorand ima pravico do treh rednih individualnih srečanj s tutorjem v tekočem študijskemu letu, v nujnih primerih pa se tutorand in tutor lahko tudi izredno srečata na tutorski uri.

Tutorja si že lahko izberete

V četrtek, 26. oktobra, ste prek elektronske pošte prejeli povezavo na anketo, preko katere si lahko vsi študenti FIŠ, ki tutorja še nimate, le-tega izberete. Skrajni rok za izpolnitev ankete je 15. november, ker pa bodo imeli prednost pri dodeljevanju želenega tutorja tisti, ki bodo anketo izpolnili prvi, vam toplo priporočamo, da to storite čim prej.