FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

NOVO: Magistrski študijski program Podatkovne znanosti

22.10.2020

Z veseljem vam sporočamo, da smo pridobili akreditacijo novega magistrskega študijskega programa Podatkovne znanosti.

Dekan FIŠ prof. dr. Matej Makarovič je ob tem povedal: “Izjemno me veseli, da je Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu pridobila nov magistrski študijski program na področju podatkovnih znanosti. Gre namreč za program, v katerem zelo skrbno upoštevamo aktualne in predvidene potrebe, saj računamo, da bo povpraševanje po profilih s temi znanji v prihodnje še naraščalo. Računamo ne le na študente iz regije, ampak tudi na slovenski in mendarodni prostor, še posebno na jugovzhodno Evropo.”

 

Osnovni cilj magistrskega študijskega programa Podatkovne znanosti je izobraziti diplomante s poglobljenimi znanji sodobne analize podatkov ter specifičnimi znanji povezanimi s posebnostmi podatkov znotraj posameznih disciplin oziroma s posebnimi zvrstmi podatkov. To vključuje širok nabor naprednih metod analize podatkov ter ostalih konceptov sodobne podatkovne znanosti in samostojen razvoj algoritemskih in programskih rešitev za različne vrste problemov, ki se nanašajo na analizo podatkov za znanstvene, tržne ter druge namene. S povezavo matematičnih, informacijskih in družboslovnih tematik bodo študenti pridobili celovit nabor medsebojno dopolnjujočih se znanj, ki bodo omogočala reševanje problemov obdelave in analize velikih zbirk podatkov v realnem okolju ter uporabe umetne inteligence. Strokovni naslov diplomantov in diplomantk študijskega programa je magister/magistrica podatkovnih znanosti.

Akreditacijo je podelil Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za nedoločen čas.