FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Obisk visokošolskih izobraževalnih in raziskovalnih institucij v Srbiji

9.1.2019

V drugi polovici decembra 2018 sta dekan, red. prof. dr. Dejan Jelovac, in prodekanja za izobraževanje, doc. dr. Katarina Rojko, obiskala tri visokošolske izobraževalne in raziskovalne institucije v Srbiji. Namen obiskov je bil podrobnejša seznanitev z dobrimi praksami in uspešnimi projekti v njihovem delovanju na izobraževalnem in raziskovalnem področju. 

Skladno s podpisanim dogovorom z Visoko šolo modernega poslovanja v Beogradu (MBS)  je beseda tekla o možnostih realizacije dogovora o sodelovanju, ki je bil podpisan oktobra 2017.  Ob obisku na Fakulteti tehničnih znanosti v Novem Sadu (FTN) so bili podrobneje predstavljeni uspehi sodelovanja z gospodarstvom, prav tako je bil podpisan krovni sporazum o sodelovanju, ki bo omogočil prenos dobrih praks na posamezna raziskovalna področja. Z namenom vzpostavitve sodelovanja sta dekan in prodekanja obiskala tudi Univerzo Sindigunum, sedež v Beogradu in Center v Novem Sadu.

Obisk omenjenih institucij v Srbiji je omogočil Razvojni steber financiranja v okviru razvojnega cilja Sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami (izmenjava kadrov in raziskovalno usposabljanje študentov), ukrepa Izmenjava kadrov na podlagi sporazumov o sodelovanju.