FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Obvestilo o zagovoru diplomskih in magistrskih nalog

14.7.2017

V mesecu juliju 2017 bodo potekali naslednji zagovori diplomske naloge:

Kandidat/-ka

Naslov diplomske naloge

Komisija za zagovor

Datum, ura

Lea Nemec

Oblikovanje sodobnega rezervacijskega sistema za frizerske storitve

Predsednik: doc. dr. Borut Lužar

Mentor, član: viš. pred. mag. Andrej Dobrovoljc

21. 7. 2017 ob 11.30

Edin Muratović

Optimizacija uporabnške izkušnje in poslovnega modela aplikacije Prevoz.org

Predsednik: izr. prof. dr. Blaž Rodič

Mentorica, članica: doc. dr. Dolores Modic

Somentorica, članica: red. prof. dr. Nadja Damij

21. 7. 2017 ob 12.30

Matjaž Jordan

 

Informatizacija upravljanja zahtev pri razvoju medicinskega izdelka ali storitve

Predsednik: izr. prof. dr. Blaž Rodič

Mentorica, članica: red. prof. dr. Nadja Damij

21. 7. 2017 ob 13.00

V mesecu avgustu 2017 bosta potekala naslednja zagovora magistrske naloge:

Kandidat/-ka

Naslov magistrske naloge

Komisija za zagovor

Datum, ura

Črt Ambrožič

Knjižnice in zagotavljanje informacijske varnosti v elektronskem okolju

Predsednik: doc. dr. Borut Lužar

Član: izr. prof. dr. Zoran Levnajić

Mentor, član: izr. prof. dr. Blaž Rodič

14.8.2017 ob 10.00

Sara Pavlovič

Primerjava programske opreme za 3D modeliranje, animacijo, simulacijo in renderiranje

Predsednik: doc. dr. Borut Lužar

Član: izr. prof. dr. Zoran Levnajić

Mentor, član: izr. prof. dr. Blaž Rodič

14.8.2017 ob 11.00

Zagovori so javni in bodo potekali v predavalnici Petabyte PB (prvo nadstropje), Ljubljanska cesta 31a, Novo mesto. 

Vljudno vabljeni!