FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Obvestilo o zagovoru diplomske in magistrske naloge

18.12.2018

V mesecu decembru 2018 bo potekal naslednji zagovor diplomske naloge:

Kandidat

Naslov diplomske naloge

Komisija za zagovor

Datum, ura

Matjaž Kovač

Aplikacija za sledljivost v obratu Ca-Fosfati

Predsednik: doc. dr. Borut Lužar

Mentorica, članica: doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska

20. 12. 2018 ob 13.00

Zagovor je javen in bo potekal v predavalnici Petabyte, Ljubljanska cesta 31a, (prvo nadstropje) Novo mesto.

V mesecu decembru 2018 bo potekal naslednji zagovor magistrske naloge:

Kandidat

Naslov magistrske naloge

Komisija za zagovor

Datum, ura

Rok Piletič

Data semantics in Business Reporting for End-User Computing Analytics

Predsednik: izr. prof. dr. Blaž Rodič

Članica: doc. dr. Nuša Erman

Mentor, član: doc. dr. Borut Lužar

Somentor, član: Charles Hoffman, CPA

20.12.2018 ob 15.00

 

Zagovor je javen in bo potekal v predavalnici Petabyte (prvo nadstropje), Ljubljanska cesta 31a, Novo mesto.

VLJUDNO VABLJENI!