FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Obvestilo o zagovoru doktorske disertacije

29.11.2018

Doktorandka Kristina Ban bo doktorsko disertacijo z naslovom »Multilevel complex systems approaches to computational linguistics / Večnivojski kompleksni pristopi k računalniški lingvistiki« zagovarjala

v petek, 7. 12. 2018, ob 12.00, v predavalnici Exabyte.

Komisija za zagovor:

-   prof. dr. Matjaž Perc (predsednik komisije),

-   izr. prof. dr. Zoran Levnajić (mentor),

-   doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska (somentorica) in

-   izr. prof. dr. Sanda Martinčić-Ipšić (članica komisije).

 

Vljudno vabljeni!

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.