FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Obvestilo o zagovoru doktorske disertacije

29.11.2018

Doktorandka Kristina Ban bo doktorsko disertacijo z naslovom »Multilevel complex systems approaches to computational linguistics / Večnivojski kompleksni pristopi k računalniški lingvistiki« zagovarjala

v petek, 7. 12. 2018, ob 12.00, v predavalnici Exabyte.

Komisija za zagovor:

-   prof. dr. Matjaž Perc (predsednik komisije),

-   izr. prof. dr. Zoran Levnajić (mentor),

-   doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska (somentorica) in

-   izr. prof. dr. Sanda Martinčić-Ipšić (članica komisije).

 

Vljudno vabljeni!