FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Obvestilo o zagovoru magistrske naloge

22.11.2019

V mesecu decembru 2019 bo potekal naslednji zagovor magistrske naloge:

Kandidat

Naslov magistrske naloge

Komisija za zagovor

Datum, ura

Marko Jurman

Stili vodenja na Dolenjskem in v Posavju ter raziskava uporabe informacijskih tehnologij kot pripomočkov za uspešnejše vodenje

Predsednik: izr. prof. dr. Zoran Levnajić

Članica: doc. dr. Nuša Erman

Mentorica, članica: doc. dr. Katarina Rojko

Somentor, član: pred. mag. Janez Kolar

6. 12. 2019 ob 15.10

Zagovor je javen in bo potekal v predavalnici Petabyte, Ljubljanska cesta 31a, (prvo nadstropje) Novo mesto.

Vljudno vabljeni!