FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Osnovni koraki razvoja aplikacij na pametnih napravah

9.8. – 12.8.2012

Na obeh poletnih šolah bodo sodelovali domači in tuji gospodarstveniki s področja tehničnih ved kot tudi družboslovnih, pravnih in upravnih ved ter tuji visokošolski učitelji iz Slovenije ter dveh mednarodnih univerz: Velike Britanije in Hrvaške.

Spletne strani obeh Poletnih šol so dostopne tukaj.

Osnovni koraki razvoja aplikacij na pametnih napravah

Trajanje: 9.8. – 12.8.2012

Udeležba: brezplačna

Prijava: prijavite se preko spletne prijavnice

Kreditne točke: Z uspešno zaključeno projektno nalogo, ki bo končni izdelek vsakega posameznega udeleženca, si bodo le-ti pridobili po ECTS 6 kreditnih točk, ki jih bodo v študijskem letu 2012/2013 lahko uveljavili pri priznanju vsebin pri predmetu Poslovanje v elektronski dobi ali ePoslovanje.

Pametne naprave danes so namreč tiste, ki omogočajo, da meje med računalništvom in komunikacijami izginjajo, zaradi česar tehnološka podjetja še razširjajo svoje znanje in rešitve za področje spletnih in mobilnih tehnologij.

Vsebina celotnega sklopa delavnic poletne šole bo sestavljena iz petih glavnih smeri:

 

  1. Idejni koncept razvoja aplikacije za pametne naprave
  2. Vizualizacija projekta in osnovne lastnosti odličnega grafičnega vmesnika
  3. Učinkovito vodenje projektov: iskrenost in odgovornost
  4. Tehnološki pregled osnovnih razvojnih orodij (Adobe Flex, iOS, Android, Samsung BADA)
  5. SEO in osnovne veščine izdelave uspešnih spletnih oglasnih kampanij ter orodja Google Adwords.

 

Varnost računalništva v oblaku

Trajanje:  28.6.-2.7.2012

Udeležba: brezplačna

Prijava: prijavite se preko spletne prijavnice 

Kreditne točke: z uspešno zaključeno projektno nalogo, ki bo končni izdelek posameznega udeleženca, si bodo le-ti pridobili 6 ETCS kreditnih točk, ki jih bodo v študijskem letu 2012/2013 lahko uveljavljali pri priznavanju vsebin pri predmetu Preizkušanje, evalvacija in revizija informacijskih sistemov.

Poletna šola bo temeljila na varnostnih smernicah neprofitne organizacije Cloud Security Alliance, katere vizija je promocija in izobraževanje na področju varne uporabe računalništva v oblaku. Cilj poletne šole je seznaniti udeležence s prednostmi in tveganji, ki ga prinaša računalništvo v oblaku na področju varnosti, prožnosti in zasebnosti. Udeleženci bodo pridobili znanja o ključnih konceptih na področjih varnosti, korporativnega upravljanja, zagotavljanja skladnosti, upravljanja s tveganji in zasebnosti v okolju računalništva v oblaku. Prav tako je namen poletne šole seznaniti udeležence z načini, kako vpeljati stabilne, varne temelje za delovanje v oblaku in nuditi praktično in učinkovito kazalo upravljalcem, ki želijo prisvojiti računalništvo v oblaku na varen način kot alternativo ali zamenjavo tradicionalni infrastrukturi.

Prav tako bosta izvedeni dve okrogli mizi, kjer bodo udeleženci imeli priložnost sodelovati pri izmenjavi mnenj o ključnih vprašanjih ob prehodu na računalništvo v oblaku in sicer okrogla miza »Prednosti in slabosti prehoda na računalništvo v oblaku iz vidika CEO/CFO« in okrogla miza »Vpliv računalništva v oblaku na IT izvajanje«.

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«