FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Podaljšan rok za oddajo prijav na razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj

1.3.2019

Svet Nahtigalovih priznanj društva Dolenjska akademska pobuda se je odločil, da zaradi zagotavljanja čim večjega števila kvalitetnih prijav podaljša rok za oddajo prijav na javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2018 na 31. 3. 2018. Ostala določila razpisa ostajajo nespremenjena.

Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in skupine, katerih raziskovalno ali razvojno delo ali življenjska pot sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje.

Besedilo javnega razpisa je dosegljivo na povezavi : Razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2018

Priznanja razpisujemo za naslednje kategorije:
-    priznanja za raziskovalno delo mladih,
-    priznanja za mentorsko delo z mladimi,
-    priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo,
-    priznanja za življenjsko delo.

Čistopis Pravilnika o Nahtigalovih priznanjih in odprti razpisi so objavljeni na podstrani O DAP / Dokumenti.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.