FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

FOTOGALERIJA: Podelitev diplom in promocija doktorja znanosti

19.7.2017

V torek, 27. junija 2017 ob 17. uri, se je na FIŠ odvila svečana podelitev diplom in promocija doktorja znanosti. Ob tej priložnosti smo podelili tudi priznanja FIŠ.

Slavnostni govorec na podelitvi je bil g. Dejan Podgoršek, vodja inovacijskega centra IBM v Ljubljani. Prisotne so na podelitvi nagovorili tudi dekan FIŠ prof. dr. Dejan Jelovac, prodekan za raziskovalno dejavnost prof. dr. Matevž Tomšič in prodekan študent Marko Jurman.

Najprej sta podeljevalca dekan FIŠ prof. dr. Dejan Jelovac in prodekanja za izobraževanje, doc. dr. Katarina Rojko podelila diplome trem diplomantom univerzitetnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi in devetim diplomantom istoimenskega visokošolskega strokovnega študijskega programa (1. stopnja). Po glasbenem premoru sta diplome podelila tudi desetim diplomantom magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi (2. stopnja). 

Sledila je promocija doktorja znanosti Jerneja Agreža. Ob tem je prodekan za raziskovalno dejavnost, prof. dr. Matevž Tomšič, tudi utemeljil znanstveni doprinos doktorske naloge 2. doktorja znanosti na FIŠ: "Doktorska disertacija Jerneja Agreža preučuje področja menedžmenta poslovnih procesov, menedžmenta znanja ter upravljanja organizacijskih struktur v povezavi s kriznimi/naravnimi dogodki in odnosom/odzivom javnosti do le-teh. Preko definiranih hipotez obravnava in vzpostavi jasno povezavo med področji, ki so med seboj do neke mere že znanstveno dokazano povezana, s področjem nejasno definiranih organizacijskih struktur, kar predstavlja znanstveno novost. Dodaten prispevek k znanosti predstavlja dejansko testiranjem na področju upravljanja s kriznimi dogodki, kar je tako z regionalnega, nacionalnega in mednarodnega zornega kota zelo aktualna tematika. Dr. Agrež je testiral vseh pet hipotez, a vsako z različnimi metodološkimi pristopi, kar kaže na kompleksnost proučevane tematike in zahtevnost njenega dokazovanja."

Dogodek se je zaključil s podelitvijo priznanj FIŠ. Priznanja so iz rok dekana FIŠ in prodekana za raziskovalno dejavnost prejeli prof. dr. Borut Rončević in izr. prof. dr. Riste Škrekovski (za dosežke na raziskovalnem področju), strokovna sodelavca Jernej Gabrič in Marjana Mišković (za prispevek k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete) ter Nino Vranešič (za najuspešnejšega študenta študijskega programa druge stopnje ISD).

V kulturnem programu je nastopil Violinski duo Klara Kliček in Manca Mihelin pod mentorstvom Marije Grepo Sterle, prof. iz Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje. Izvedli sta himno Evropske Unije, Odo radosti (Ludwig van Beethoven), Menuet (Guiseppe Tartini) in Rondo (Jean-Phillipe Rameau).

Podelitvi je sledilo prijetno druženje s pogostitvijo.

Nagovor dekana ob podelitvi diplom diplomantom, magistrom in doktorju FIŠ Novo mesto, 27. 6. 2017

Dame in gospodje, diplomanti, magistri in doktor, spoštovani starši, partnerji in spremljevalci naših diplomantov, magistrov in doktorja, spoštovani profesorji in strokovni sodelavci naše fakultete, spoštovani gostje,

Iucundi acti labores, je govoril Cicero. In pravzaprav je imel prav, ker so nam vedno najbolj prijetna - dokončana dela. V nedokončanem delu se skriva nekaj, kar kaže na nestanovitnost, neresnost, nedoslednost, tesnobo, strah … tistega, ki je nekaj začel. V nedokončanosti se zrcali tudi nepopolnost človeka kot takšnega. Zato je vse, kar človek enkrat začne – potrebno tudi dokončati! Konec krasi delo, mar ne?

Danes smo se zbrali ob svečani podelitvi diplom ravno zato, da podelimo iskreno veselje z našimi diplomanti, magistri in doktorjem, ki so svoj študij uspešno zaključili na naši fakulteti. S tem so si zaslužili našo pozornost in dolžno spoštovanje, zato jim bom namenil nekaj besed.

Danes ste dosegli enega od pomembnih vrhuncev v življenju slehernika, enega redkih, ki nima nobene sence ali negativne plati. Pri diplomi, magisteriju ali doktoratu gre v prvi vrsti za vaš, a tudi naš uspeh, ki je rezultat večletnega sistematičnega in včasih mukotrpnega študija, učenja in raziskovanja, ki zahteva veliko naporov, vztrajnosti in poguma. Uspeh na takšni poti je velik ravno zaradi tega, ker ne nosi v sebi nikakršnega – ampak. Pa vendarle en »ampak« obstaja. Diploma, ki jo boste danes dobili ni vse, le-ta je samo priznanje, da ste sedaj usposobljeni, da sami nadaljujete svojo strokovno pot naprej. Novi izzivi so pred vami. Nikoli se ne ustavljajte, temveč iščite nova znanja, svoje poti, izpopolnjene rešitve … Bodite v koraku s časom, ki ga zaznamujeta pospešen razvoj sodobnih tehnologij in korenite družbene spremembe!

Preden vam čestitam, moram čestitati tudi vašim mentorjem, učiteljem, raziskovalcem in sodelavcem, ki so za vaš uspeh naredili vse, da do njega sploh pride. Na fakulteti smo vsi zavezani k doseganju odličnosti. Zato se vsak dan trudimo delati prave stvari, med katere sodita izobraževanje in raziskovanje na področju informacijskih, družboslovnih in računalniških znanj. Znanje, ki ga premoremo je veliko, naši potenciali pa so še večji. Nekateri se tega zavedamo bolj, drugi manj. Zato moramo nagraditi sodelavke in sodelavce, ki so v tem letu premikali mejnike in našemu skupnemu dobremu dali nov pomen.

Diplome in priznanja, ki jih boste dobili podeljujemo v letu, ko proslavljamo 500. obletnico Reformacije, ki je pomembno vplivala tudi na Slovence, saj smo po zaslugi Primoža Trubarja dobili prvo tiskano knjigo, ki je postala temelj za ohranitev slovenskega knjižnega jezika in kulture naroda. Reformacija je pomembno vplivala tudi na naše vrednote, od katerih je po mojem mnenju najpomembnejša izpopolnitev samega sebe: naša je moralna dolžnost, da v življenju dosežemo realizacijo svojih talentov, sposobnosti in kompetenc. Njihova uresničitev daje našemu življenju poln smisel.

Prepričan sem, da bomo z največjim veseljem nazdravili našemu skupnemu dosežku. Ob tej priložnosti bi vse naše diplomante, magistre in doktorja tudi povabil v Alumni klub FIŠ. Dandanes je vse večji poudarek na mreženju, navezovanju novih stikov in poznanstev, zato želimo to mreženje spodbuditi tudi med vami, ki ste na naši fakulteti končali študij. FIŠ je pomembna skupna točka, ki povezuje vse današnje diplomante, magistre in doktorja tako s tistimi, ki so končali študij v preteklosti kot tudi vsemi, ki jih študij na FIŠ še čaka. Velja jo izkoristiti!