FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Priznanja FIŠ za leto 2019

13.10.2020

Senat FIŠ je na podlagi predloga Komisije za priznanja odločil, da se za leto 2019 podelijo naslednja priznanja FIŠ:

 

V kategoriji Raziskovalci za dosežke na raziskovalnem področju prejmeta:

 

V kategoriji Študent FIŠ – za najboljše zaključno delo na dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programih za preteklo študijsko leto priznanje prejmejo:

 

V kategoriji Študent FIŠ - najuspešnejši študenti na dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programih za preteklo študijsko leto priznanje prejmeta:

 

V kategoriji priznanja zunanjim sodelavcem za njihov prispevek k dvigu kakovosti in izjemnim dosežkom na izobraževalnem področju fakultete priznanje prejmeta: 

 

V kategoriji Zaposleni FIŠ - strokovni sodelavci za svoje prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete priznanje prejmeta sodelavki v referatu za študentske zadeve:

 

Vsem prejemnikom priznanj FIŠ iskreno čestitamo!