FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Prvi multiplikatorski obisk Univerze v Pragi in prenos znanja na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu

15.7.2019

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu je multiplikatorka doc. dr. Nuša Erman izvedla prenos znanja na osnovi obiska Univerze v Pragi (Czech University of Life Sciences Prague), kjer je med 29. aprilom in 3. majem 2019 gostovala na Fakulteti za ekonomijo in management ter Inštitutu za izobraževanje in komunikacije. V sklopu prenosa znanja z naslovom Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkov  je udeležencem predstavila zanimive alternativne pristope k poučevanju analitičnih predmetov ter oblike in orodja za evalvacijo in samoevalvacijo dela visokošolskih učiteljev.

»Gostovanje na Univerzi v Pragi je bila izjemna izkušnja, ki mi je omogočila vpogled v potek dejanskega izvajanja poučevanja predmetov na področju analize podatkov ter pedagoškega usposabljanja bodočih visokošolskih učiteljev. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila dr. Tomášu Hlavsu, dr. Karlu Nĕmejcu, ge. Dani Výlupkovi ter ostalim za gostoljubje, sodelovanje in deljenje izkušenj. Izpostaviti pa velja tudi izjemno koristnost projekta INOVUP, ki poleg drugih aktivnosti omogoča tudi tovrstno pridobivanje neprecenljivih izkušenj v tujini preko multiplikatorstva,« je svoje gostovanje povzela doc. dr. Nuša Erman.

Več si lahko preberete tukaj